EN

anticipation {noun}

volume_up
anticipation
volume_up
várakozás {noun} (kellemes)
Despondency quickly faded and a happy anticipation filled him.
Reménytelensége gyorsan tovaszállt, és izgatott várakozás foglalta el a helyét.
Gerald's dopey grin of anticipation had been replaced by a look of sulky displeasure.
Gerald arcán a várakozás kába vigyorát durcás bosszúság váltotta fel.
The tension and anticipation were something he savored completely and clearly in that moment.
Teljesen betöltötte a feszültség, a várakozás mindennél kellemesebb érzése.
The third point - and here I fully agree with Ms Keller - is sustainability and anticipation.
A harmadik pont - és ebben teljesen egyetértek Keller asszonnyal - a fenntarthatóság és az előrelátás.
Stark lay still, feeling a curious and quite unfounded anticipation.
Stark mozdulatlanul feküdt, és furcsa, megmagyarázhatatlan előérzet hatalmasodott el rajta.
anticipation
anticipation (also: vibes)

Context sentences for "anticipation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo, he's on his way, Madine said, and laced his fingers together in anticipation.
Tehát végre elindult a rejtekhely felé mondta Madine, majd mély lélegzetet vett.
EnglishShop owners were loading up in anticipation of their biggest Christmas in a decade.
Az üzlettulajdonosok az évtized legnagyobb bevételt hozó karácsonyára készültek.
EnglishThe augment’s body was aquiver like a cat’s-twitching in anticipation.
Az augment testén fodrozódó remegés futott végig, akár egy egérlesen ülő macskáén.
EnglishIn anticipation of this, I actually believe that we should postpone the discharge.
Erre várva, én tényleg úgy vélem, hogy el kellene halasztanunk a mentesítést.
EnglishHe let out a sigh which had again that longing, that sweet, painful anticipation.
Felsóhajtott, és sóhaja megint csak azzal az édesen fájdalmas várakozással volt tele.
EnglishFrom their side of the desk, they watched Dan with carnivorous anticipation.
Úgy figyelték Dant az asztal sarkától, mint két ragadozó: telve várakozással.
EnglishThank you, friend, thought Stark, and felt his guts tighten in anticipation.
Köszönöm, barátom, gondolta Stark, és a bensője megfeszült a várakozástól.
Englishthe Colonel said with anticipation.
Kerítsük kézre, és kössük föl az első fára?- kérdezte helyeslést várva az ezredes.
EnglishToo sudden, and there was not time for anticipa-tion, as he had often told his pupils.
Ha hirtelen csinálják, nem fogják fel, mondogatta gyakran a tanítványainak.
EnglishThis prospect filled Wilma with anticipation, and she drove home as fast as she could.
Wilma nagy várakozással tekintett a tánc elébe, azért rátaposott a gázra.
EnglishHis belly was acid with anticipation; a film of sweat glossed his forehead and palms.
Gyomrában forrongott a várakozás; vékony izzadságréteg ült ki a homlokára és a tenyerére.
EnglishSo I am going to play the role of honest broker in anticipation of the final agreement.
Ezért gondos megbízottként fogok eljárni addig is, míg megszületik a végső megállapodás.
EnglishHe woke on the morning of the first day's play with an almost sexual thrill of anticipation.
Az első játék reggelén szinte szexuális izgatottsággal, várakozásokkal telve ébredt.
EnglishCale saw that Jak, in anticipation of casting, already held his holy symbol pendant in his hand.
Jak már a tenyerében szorongatta szent szimbólumát, és felkészült a varázslásra.
EnglishGerald's dopey grin of anticipation had been replaced by a look of sulky displeasure.
Gerald arcán a várakozás kába vigyorát durcás bosszúság váltotta fel.
EnglishSeven years on an alien planet, and I sense no anticipation, no excitement at being rescued.
7 hosszú év egy idegen bolygón, és egyáltalán nem érzem, hogy örülne, hogy megmentik.
EnglishTheir boots crunched on the loose rock, and their hearts beat with rough anticipation.
Bakancsuk alatt csikorgott a sziklatörmelék, szívük hevesen vert a nyugtalanító előérzettől.
EnglishThe tension and anticipation were something he savored completely and clearly in that moment.
Teljesen betöltötte a feszültség, a várakozás mindennél kellemesebb érzése.
EnglishThe humid jungles seemed smothered with a blanket of tension and anticipation.
A dzsungel nyirkos levegője félelmet és feszültséget árasztott.
EnglishDespondency quickly faded and a happy anticipation filled him.
Reménytelensége gyorsan tovaszállt, és izgatott várakozás foglalta el a helyét.

Synonyms (English) for "anticipation":

anticipation
anticipated