"any amount" translation into Hungarian

EN

"any amount" in Hungarian

EN

any amount {adverb}

volume_up
any amount (also: any number)

Context sentences for "any amount" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNone of these techniques result in any amount of recycling in any significant way.
Egyik ilyen módszer sem vezet újrahasznosításhoz bármi jelentős módon.
EnglishCaroline can do any amount of finding out by sitting placidly at home.
Caroline mindennek utána tud nézni, és ki se kell hogy tegye a lábát hazulról.
EnglishIt's the last major material to be recovered in any significant amount on the Earth.
Ez az utolsó fontos anyag, ami jelentős mértékben fellelhető a Földön.
EnglishIt's very hard, very fine grain and retains any amount of fine detail.
Nagyon kemény, nagyon finom por, ami minden kis részletet kitűnően visszaad.
English- There are any amount of notices to P1'1111' and the bi^ card for the Fortune Telling.
Rengeteg feliratot kell még elkészítenünk, és egy nagy táblát a jövendőmondó sátor elé.
EnglishHowever, it has not reported the amount of any such income.
A vállalat azonban nem közölte az ilyen értékesítésből származó bevétel összegét.
English(b) the share exchange ratio and the amount of any cash payment;
b) a részvények cserearánya és az esetleges készpénzkifizetések összege;
EnglishIt provided any amount of room for wagons and buggies and horse-drawn streetcars as they came and went.
Bőséges tere volt a jövő-menő szekereknek meg bricskáknak meg lóvonatú omnibuszoknak.
EnglishThere's any amount of evidence against her black and plain for all the world to see!
Akármit talál, rontani már nem ronthat a lány helyzetén.
EnglishShe's got any amount of nerve, too, and she's the sort of woman who might have a secret in her life.
Õ sem éppen nyúlszívű, de ő az a fajta asszony, akinek valami nagy titok lappanghat az életében.
EnglishI was quite prepared to stay onthere is any amount of work to be done in connection with the collections.
Én szívesen maradtam volna továbbra is... van ott elég munka a gyűjteményekkel kapcsolatban.
EnglishBuild the system so that anybody can contribute at any amount.
Inkább építs olyan rendszert, amibe bárki bármit beleadhat.
EnglishThere does not seem to have been any large amount of money anywhere.
Itt azonban nem esett szó komolyabb pénzösszegről.
EnglishThe idea of paying Annie back did more to still his panic than any amount of self-scolding had done.
Az elszánás, hogy megfizet Annie-nek, jobb orvosság volt a pánik ellen, mint a legszenvedélyesebb önostorozás.
EnglishIt is not by seeking to lower our production costs to any old amount that we will emerge the victors of international competition.
Nem a termelési költségeink csökkentésével fogjuk megnyerni a nemzetközi versenyt.
EnglishMy assistant will deliver any amount you demand!
A titkárom annyit hoz, amennyit ,csak követelnek!
EnglishThe writer was such a lover of truth that he would expose himself to any amount of pain in order to add to his store of truth.
Annyira szereti az igazságot, hogy minden fájdalmat vállal, csak szaporíthassa az igazságkészletét.
EnglishAny amount of knickknacks lying about.
Volt ott egy csomó csecsebecse mindenfelé szétszórva.
EnglishOh, there are any amount of old stables.
- Ó, rengeteg rozoga istálló van az udvar végén.
EnglishAny amount of courses were open to me.

Similar translations for "any amount" in Hungarian

amount noun
any pronoun
any adjective
any adverb
any more adverb
any number of
any day adverb
any longer adverb
Hungarian
total amount noun
Hungarian