"any longer" translation into Hungarian

EN

"any longer" in Hungarian

HU

EN any longer
volume_up
{adverb}

any longer
volume_up
tovább {adv.} (tagadó mondatokban)
There is no reason to wait any longer with policy proposals.
Semmi nem indokolja, hogy tovább várjunk a politikára vonatkozó javaslatokkal.
I believe that if we wait any longer the legislation would not be any better.
Úgy gondolom, hogy nem eredményezne jobb jogszabályozást, ha tovább várnánk.
There was no purpose in putting off the evil moment any longer.
Semmi értelme nem volt, hogy tovább halogassa, amit meg kell tennie.

Synonyms (English) for "any longer":

any longer
English

Similar translations for "any longer" in Hungarian

any adjective
any adverb
any pronoun
long noun
Hungarian
long adjective
long adverb

Context sentences for "any longer" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you could hear the faintest of those cries, you would not feel ill any longer.
Ha csak egyetlen panaszszavát hallotta volna, megfeledkezne saját betegségéről.
EnglishThey are not patrolling, preserving, containing an Empire any longer, he said.
Már nem egy birodalmat védenek, vigyáznak őriznek mondta-, hanem egy életmódot!
EnglishFor when humanity utterly forsakes its memory, there is no purpose for me any longer.
Az emberiség örökre elvesztette az emlékezetét, ezért nincs célja a létemnek.
EnglishHe wasn't staring at the ceiling any longer, nor at the body in the water.
A férfi már nem meredt a barlang mennyezetére, vagy a vízben lebegő halott testre.
EnglishAs far as she could tell, there were no longer any Star Destroyers over Tatooine.
Amennyire meg tudta ítélni, nem maradtak csillagrombolók a Tatuin fölött.
EnglishI won't allow myself to be governed by a lot of fussy old men any longer.
Nem fogom tűrni többé, hogy egy sereg zsörtölődő vénember beleszóljon az ügyeimbe.
EnglishI have explained to you that I do not wish to see you socially any longer.
Már elmagyaráztam neked, hogy nem akarok társaságban mutatkozni veled többé.
EnglishThe elections revealed that there is no longer any place for an opposition in Russia.
A választások során kiderült, hogy Oroszországban már nincs hely az ellenzék számára.
EnglishThere was no longer any question of carrying on in this vague and fragmented way.
Többé nem volt kérdés, hogy e bizonytalan és töredezett úton járjunk-e.
EnglishSince you are no longer any use to us, Jack, there's no reason to keep your family alive.
Mivel már nem vagy hasznos a számunkra, nincs okunk életben tartani a családodat.
EnglishHe started to think that he and Ryan were not really enemies any longer.
Õ maga is abban a hitben jött ide, hogy nem az ellenségével készül tárgyalni.
EnglishMorals were so loose now that nobody took marriage seriously any longer.
Az erkölcsök annyira lazák, hogy senki sem veszi komolyan többé a házasságot.
EnglishAnd it might happen that soon, unable to stand the heat any longer, he would give up.
A hőség már-már kibírhatatlanná vált, és nem lehetetlen, hogy most mindjárt szétolvad.
Englishand squeezed it out, she tried to figure whether his fingers had grown any longer.
Miközben kifacsarta a mosdókesztyűt, Rowan azt próbálta megállapítani, nőttek-e az ujjai?
EnglishTo postpone it any longer, Madam President, really would not be acceptable.
Ennek bármilyen további elhalasztása, elnök asszony, egyáltalán nem lenne elfogadható.
EnglishThere is therefore no longer any question of the sort of oligarchies that we all remember.
Így már szó sem lehet az olyan oligarchákról, mint akikre mindannyian emlékszünk.
EnglishNo so-called 'responsible' parties dare shoulder their responsibilities any longer.
Nincsenek ún. "felelősök”, akik a továbbiakban vállalják a felelősséget.
EnglishI read my notes to Belbo and Diotallevi, and we no longer had any doubt.
Felolvastam a jegyzeteimet Belbónak meg Diotallevinek, és nem maradt bennünk kétely.
EnglishHe found he couldn't speak any longer or make any sound short of the whistle of his breath.
Már beszélni sem tudott vagy bármilyen hangot kiadni lélegzete sziszegésén kívül.
EnglishWhen it moved, it morphed, as things do in dreams, and became not a bodach any longer.
Amikor megmozdult, átváltozott, mint a legtöbb álombéli dolog, és már nem volt bodach.