"anything else" translation into Hungarian

EN

"anything else" in Hungarian

EN

anything else

volume_up
By all means, if you think of anything else, just let me know.
Mindenesetre, ha bármi más az eszébe jutna, csak szóljon nekem.
Anything else, and they were steering the beam at us.
Bármi más azt jelentené, hogy ránk irányították a sugarat.
Anything else would damage the international competitiveness of our companies and our capital market.
Bármi más ártana a vállalataink és tőkepiacunk nemzetközi versenyképességének.
Van olyan igaz, mint akármi más.

Context sentences for "anything else" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf I couldn't think of anything else to do, why didn't I write my autobiography?
Ha semmi más tennivalót nem tudok kitalálni, miért nem írom meg az önéletrajzomat?
EnglishThey had pistols on their hips, and Mark noticed the pistols before anything else.
Oldalukon pisztoly lógott; Mark előbb vette észre a pisztolyt, mint bármi mást.
EnglishTo suggest anything else would indicate a total fixation on the European Union.
Bármi mást sugallni azonban csak az Európai Unióhoz való teljes fixáció lenne.
EnglishYes, yes, we know yer pretty boy does ... as well as anything else ye ask him to.
- Igen, igen, a csinos barátodról ezt tudtuk... most is melletted van, mint mindig.
EnglishSo that you cannot mention anything else that particularly struck your notice.
Így azután nem is emlékszik semmi másra, ami különösen megragadta a figyelmét?
EnglishWe could order in food and masseurs and anything else we like, and make a day of it.
Rendelhetnénk ennivalót, innivalót, fürdőt és masszázst, meg amit még kívánunk.
English. . if you put this kind of effort into anything else, you could be a wealthy being.
Lab ha valami értelmes dologba fektetnél ennyi energiát, gazdag ember lehetnél.
EnglishAnd anything else you might want from your office, better remove it quickly.
És ha még bármire szükséged van az irodából jobb, ha minél hamarabb eltünteted.
EnglishI just don't want you to pick up anything else... unless you come and get me first.
Csak azt akarom, hogy mást ne vegyél fel... csak ha előtte megkérdezel engem.
EnglishOf course, I'm not much good at anything else she said with a hearty laugh.
- Persze, ezenkívül semmi máshoz nem értek - tette hozzá szívből jövő nevetéssel.
EnglishNow if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time.
Na, ha valamelyik szarházinak van valami mondanivalója, akkor most mondja el.
EnglishThe point is, I can't give you any more blood, tissue, amniotic fluid or anything else.
Lényeg, hogy nem szolgálhatok további vérrel, szövettel, magzatvízzel, semmivel.
EnglishAnd now he lay on the grass, not caring about the lightning bugs or anything else.
Most a füvön hevert, s nem törődött sem a szentjánosbogarakkal, sem mással.
EnglishThe clerk on duty was an egg-headed man with no interest in me or in anything else.
A szolgálatban levő portás tojásfejű volt, és nem érdekelte sem én, sem más.
EnglishAs long as we are paying that, we cannot use that money for anything else.
Mindaddig, amíg ezt fizetjük, semmi másra nem tudjuk felhasználni ezt a pénzt.
EnglishI refused all retainers when I was alive; why should I do anything else now?
Az ilyen lehetőségeket elutasítottam, amíg éltem, most miért tennék másként?
EnglishLet us condemn the disproportionate reaction in Georgia and anything else of that kind.
Ítéljük el az aránytalan grúziai beavatkozást, és minden más hasonló tettet is.
EnglishLet us hope that it will not be interrupted by a volcano or anything or anybody else!
Reméljük, hogy semmilyen vulkán, illetve semmi vagy senki nem zavarja majd útjukat!
EnglishNot that he'd expected anything else, but Fowler could have shown grace and humanity.
Nem mintha másra számított volna, de azért jó lett volna kellemesen csalódni.
EnglishHis teeth were bared, but it seemed as much a grimace of pain as anything else.
Fogait kimutatta, de arckifejezése inkább fájdalmas grimasznak tűnt, mint bármi másnak.

Similar translations for "anything else" in Hungarian

anything noun
Hungarian
else adverb
else adjective
Hungarian
or else
everybody else
before everything else
anybody else
nothing else
anywhere else
nobody else
Hungarian