"appointment" translation into Hungarian

EN

"appointment" in Hungarian

EN appointment
volume_up
{noun}

appointment (also: meeting, tryst)
But his appointment book suggests the meeting at the Vatican gardens involved this case.
De az előjegyzési naplóból ítélve emiatt jött létre a találkozó a vatikáni kertben.
Appointment data could not be interpreted.
A találkozó adatait nem sikerült értelmezni.
An error occurred trying to write an appointment to the server.
Hiba történt egy találkozó adatainak a kiszolgálóra való elküldése közben.
Actually, that appointment's no longer on the books.
Tulajdonképpen, ez a megbeszélés már nincs benne a nyilvántartásban.
Kingsleyhez bejutni előzetes megbeszélés nélkül.
In the lower right hand corner the legend, By Appointment Only.
Jobb alsó sarkában a következő szöveg: Csak előzetes megbeszélés alapján.
The military appointment caused surprise: everyone expected Postumus to be chosen.
A katonai kinevezés nagy meglepetést keltett, mindenki azt várta, hogy Postumusra esik a választás.
I am your abbot here at Donnelaith, I said, by solemn appointment.
- Ünnepélyes kinevezés folytán apát urad vagyok itt Donnelaithben - mondtam.
Objections by anyone who does not wish to see the appointment in question take place are understandable.
. - (PT) Mindenki tiltakozása érthető, aki nem szeretné, hogy a szóban forgó kinevezés megtörténjen.
appointment (also: engagement)
You wouldn't believe the number of appointments I have to deal with.
El se hinné, mennyi megbeszélt találkozó van.
- Megbeszélt találkozó?
More and more, she kept glancing at her watch, its hands proceeding relentlessly, with surprising speed yet paradoxical slowness, toward one o'clock and her appointment with Lieutenant Craig.
Mind gyakrabban pillantott az órájára, melynek mutatói meglepő sebességgel, de mégis csigalassan haladtak előre, az egy óra, és a Craig hadnaggyal megbeszélt találkozó felé.
appointment (also: position, standing)
appointment
appointment (also: date, tryst)
Or why, if the appointment with the Bulgarians fell through, they didn't get in touch with the next group.
Vagy ha a bolgárokkal már ugrott a randevú, miért nem vették fel a kapcsolatot a következő csoporttal?
Lyons knew neither of these things, but had been impressed by the death occurring at the time of an uncancelled appointment which was only known to him.
Lyonst, aki minderről mit sem sejtett, az gondolkoztatta el, hogy a haláleset az elhalasztott randevú idején történt, márpedig Stapletont kivéve erről nem lehetett tudomása senkinek.

Synonyms (English) for "appointment":

appointment

Context sentences for "appointment" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishApproving the appointment of Mrs Androula Vassiliou as a Member of the Commission (
Androula Vassiliou az Európai Bizottság tagjává való kinevezésének jóváhagyása (
EnglishIt seems if I do wake at a civil hour and make some appointment you can't be found.
Ha polgári időben ébredek és beszélek meg valamilyen találkozót, sose vagy sehol!
EnglishWho's going to be late for his appointment with the Emperor if he doesn't hurry up.
Egy olyan professzor, aki lekési a találkáját a császárral, ha nem csipkedi magát.
EnglishNo, he's got another one that says TUESDAYS AND THURSDAYS BY APPOINTMENT ONLY.
- Nem, mert a másik tábla azt mondja, kedden és csütörtökön csak bejelentésre nyit.
EnglishIt is no coincidence that the consensus on his appointment has been so unanimous.
Nem véletlen, hogy a kinevezésével kapcsolatos konszenzus annyira egyhangú.
EnglishAnd then after you had sent the letter he dissuaded you from keeping the appointment?
S aztán, hogy ön elküldte a levelet, Stapleton rögtön lebeszélte a randevúról
EnglishI understand your service is out, and there was an appointment set up for Thursday.
Bejelentés érkezett, hogy elment a kábel, és csütörtökre beszéltek meg egy időpontot.
EnglishMr President, I again extend my congratulations to you on your appointment.
az EFD képviselőcsoport nevében. - (IT) Elnök úr! Gratulálok a kinevezéséhez!
EnglishI also welcome the appointment of Pieter Feith as EU Special Representative in Kosovo.
Szintén üdvözlöm Pieter Feith uniós különleges képviselő koszovói kinevezését.
EnglishHercule Poirot had timed his appointment for half past six on a Saturday afternoon.
Hercule Poirot egy szombati nap este fél hétre beszélt meg vele találkozót.
EnglishDo you have an appointment? she asks, knowing damned well that I don't.
Be van jelentve? kérdezi, holott pontosan tudja, hogy nem vagyok bejelentve.
EnglishThank God you made that appointment, he said as she came back to the doorway.
De jó, hogy bejelentkeztél az orvosnál mondta Jack, amikor Wendy visszajött az ajtóba.
EnglishColonel Wilder's secretary glanced at her appointment calendar and smiled.
Wilder ezredes titkárnője előjegyzési naptárára pillantott, és elmosolyodott.
EnglishMy next surgeon's appointment was, coincidentally, right after a shift at the gift shop.
A következő sebészeti időpontom, teljesen véletlenül, épp a bolt mellett volt.
EnglishHe broke an appointment with the woman, Tess Drake, on Saturday morning.
Szombat reggel nem ment el a találkozóra sem, azzal a Tess" Drake nevű nővel.
EnglishYou checked Blanes personal records, appointment calendars, his chequebook?
- Átnézted Blane személyes feljegyzéseit, a határidő naplóját, a noteszét?
EnglishChris telephoned the internist and made an appointment for that afternoon.
Chris telefonált a belgyógyásznak, és aznap délutánra bejelentkezett hozzá.
EnglishI'll try to get us an appointment with Wyant either later today or tomorrow.
Megpróbálok összehozni egy találkozást Wyanttel vagy mára, vagy holnapra.
EnglishI have what might be termed an urgent appointment near a star called Esperi.
Szorít az id. Találkozóm van egy csillag mellett, amit Esperinek hívnak.
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Mr Lazaros Stavrou Lazarou, CY) (
A Számvevőszék egy tagjának kinevezése - Lazaros Stavrou Lazarou (CY) (