"apportionment" translation into Hungarian

EN

"apportionment" in Hungarian

EN

apportionment {noun}

volume_up

Context sentences for "apportionment" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe rules relating to ceilings and apportionment set out in Article 81a of the Staff Regulations shall apply by analogy.'
"Analógia útján alkalmazzák a személyzeti szabályzat 81a. cikkében meghatározott, a felső értékekre és szétosztásra vonatkozó szabályokat."
EnglishThis is a peculiar and dangerous perspective on the management of public money, one that is accompanied by threats and apportionment of blame.
A közpénzek kezelésének ez egy sajátságos és veszélyes perspektívája, ami fenyegetésekkel és a vétkesség áthárításával jár együtt.
EnglishAnd finally, I expect at this stage some formula has been arrived at for the apportionment of tax that is payable in the different Member States.
Végezetül pedig gondolom, hogy a jelenlegi fázisban már megvan néhány képlet a különböző tagállamokban fizetendő adó felosztására vonatkozóan.
EnglishThe second alarming thing was the apportionment of blame: according to you, Europe can never do enough in terms of renouncing its very essence, its national identities and its shared civilisation.
A másik riasztó dolog a felelősség megosztása volt. Önök szerint Európa sohasem tehet eleget önmaga lényegének, nemzeti identitásának és közös civilizációjának megtagadása terén?

Synonyms (English) for "apportionment":

apportionment