Context sentences for "to appraise" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe have to have the courage at this point to appraise our own investment policies.
Kell, hogy mersz legyen bennünk saját beruházási politikáink értékeléséhez.
EnglishHe sat forward, trying to appraise me further, without being obvious.
Előrehajolt és megpróbált jobban felbecsülni, de úgy, hogy ne legyen feltűnő.
EnglishBut that, if I appraise the position correctly, is not so simple.
De ez, ha helyesen értelmezem a helyzetet, nem is olyan egyszerű.
EnglishThis is a complicated problem, which means we need to carefully appraise the measures to be adopted.
Ez bonyolult probléma, amely megkívánja, hogy gondosan mérlegeljük, milyen intézkedéseket hagyunk jóvá.
EnglishWhat are the most important points, at this stage, to help us appraise the work that has been done?
Melyek a legfontosabb pontok, ebben a szakaszban, amelyek segíthetnek számunkra értékelni az elvégzett munkát?
EnglishMadouc stopped to appraise her reflection.
Madouc abbahagyta a fésülködést, és szemügyre vette a tükörképét.
EnglishMeanwhile, Cory had turned to appraise Travec.
Időközben Cory megfordult, hogy szemügyre vegye Travecet.
EnglishI have a stone I'd like you to appraise for me.
- Van egy kövem, melyet szeretnék önnel felbecsültetni.
EnglishDaddy had Hershman from Magazine Street appraise it.
Papa felbecsültette a Raktár utcai Hershmannel.
EnglishWe appraise their numbers as manageable, Colonel.
Megbecsültük a létszámot, és kezelhető, ezredes.
EnglishI was sent here to appraise a bunch of artifacts.
EnglishLet me appraise you: You're an idiot.
Most hadd értékeljem magát: Maga egy idióta.
EnglishWe could monitor realisation of the strategy and, at the same time, appraise the Commission on what has been implemented.
Nyomon követhetnénk a stratégia megvalósítását, ugyanakkor pedig értékelhetnénk a Bizottság munkáját az alapján, ami megvalósult.
EnglishTo the south a few two-legged wolves appeared from time to time, to appraise the wole and consult wisely among themselves, then to bound away through the trees.
Délen időről időre feltűnt néhány kétlábú farkas, majd miután szemügyre vették a wole-t, és tanácskoztak egymás között, ismét eltűntek.
EnglishFrom time to time the creatures paused to stand high, the better to appraise the wole, with Glyneth lolling on the bench of the pergola, Kul below and Visbhume crouched at the rear.
A lények ugrándozás közben néha megálltak, hogy jobban lássák a wole-t és furcsa utasait: Glynethet a párnázott padon, Kult a wole fejénél és Visbhume-ot a wole másik végén.
English. - (HU) It is important that in a difficult, critical period in the life of the whole of Europe we appraise the objectives ahead of us and the positive changes made towards them together.
Fontos, hogy egy-egy nehéz, egész Európa életében sorsdöntő időszakban együtt értékeljük az előttünk álló célkitűzéseket, és az azok irányába történt pozitív változásokat.

Synonyms (English) for "appraiser":

appraiser
appraising
English
appraisal