EN

appraisingly {adverb}

volume_up
appraisingly (also: censoriously)
appraisingly
appraisingly

Context sentences for "appraisingly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMajor Bletchley eyed Tommy appraisingly and made a stiff inclination of the head.
Az őrnagy tekintetével fölmérte Tommyt, majd mereven biccentett.
EnglishHe looked appraisingly across the tent at the white-haired man he had hated for so long.
Elgondolkodva nézett a vele szemben ülő fehér hajú férfira, akit már oly hosszú ideje gyűlölt.
EnglishHis voice was quiet, his face unemotional, his eyes surveyed the schoolmistress appraisingly.
Hangja nyugodtan csengett, arca kifejezéstelen maradt, szeme pedig az igazgatónőt fürkészte.
EnglishHe tied the ribbon around Sparhawk's upper arm, then stepped back and looked at his lord appraisingly.
Sparhawk a felkarjára kötötte a szalagot, aztán hátralépett, és kritikus szemmel végignézett urán.
EnglishChris looked at him appraisingly, with gratitude, even with hope.
Chris elismerően, hálásan, sőt reménykedve nézett rá.
EnglishI come from Cormyr, the Old Mage replied, uncorking and sniffing appraisingly at the mouth of the bottle.
- Cormyrból jövök - magyarázta a varázsló, miközben kihúzta a borosüveg dugóját, és beleszagolt a nedűbe.
EnglishSparhawk looked appraisingly at the Patriarch of Emsat.
A lovag egy pillantással felmérte Emsat pátriárkáját.
EnglishAslade looked appraisingly at the young thief.
Aslade kritikus szemmel nézett végig a fiatal tolvajon.
EnglishInspector Neele looked at Miss Marple appraisingly.
Neele elismerő pillantást vetett az idős hölgyre.
EnglishWeston looked down appraisingly on the objects.
Weston egy pillantással felbecsülte a gyűjteményt.
EnglishNot bad, she said appraisingly, nodding her head.
Nem rossz mondta a nő, és elismerően bólintott.
EnglishUllman looked at Jack coolly and appraisingly.
Ullman hűvös, kutató pillantással nézett Jackre.
EnglishMiss Bulstrode looked at her appraisingly.
EnglishHe squinted at them appraisingly.
EnglishHe looked round him appraisingly.
EnglishShe looked at him appraisingly for a long moment without speaking, the grotesque slab of head looming above the sexy lady exec's body, and then she said, 'You look a little better this afternoon.'
Suzanne jó ideig némán szemlélte - fejének groteszk tömbje komoran ült a szexi női vezető teste fölött -, majd ezt mondta: - Látja, most, délután már egy kicsit jobban néz ki.

Synonyms (English) for "appraiser":

appraiser
appraising
English
appraisal