EN

appreciable {adjective}

volume_up
This is far from enough if the scheme is to have any appreciable effect on children's eating habits.
Ez messze nem elegendő, ha a célunk az, hogy észrevehető hatást gyakoroljunk a gyermekek étkezési szokásaira.
We have chosen to do so because own-initiative reports having a bearing on legislative activity can have an appreciable effect on the ongoing work.
Azért döntöttünk így, mert a jogalkotási tevékenységre kiható saját kezdeményezésű jelentések észrevehető hatással lehetnek a folyamatban lévő munkára.
appreciable
volume_up
érezhető {adj.} (különbség)
Whereas this increasing demand has been accompanied in recent years by an appreciable decline in the supply on the world market of certain protein feedingstuffs;
mivel ezt a növekvő keresletet az elmúlt években a kínálat érezhető csökkenése kísérte egyes fehérjetartalmú takarmányok világpiacán;
appreciable
volume_up
észlelhető {adj.} (különbség)
With all this regulatory fervour that characterises this Union, one asks oneself why action was not taken when banks began to cross national borders to an appreciable extent?
Az Uniót jellemző szabályozási buzgalom láttán az ember azt kérdezi, miért nem történt intézkedés, amikor a bankok észlelhető mértékben kezdték átlépni a határokat?

Context sentences for "appreciable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI can tell you that the difference Richard's money will make will be hardly appreciable.
- Kijelentem neked, hogy alig fogjuk észrevenni azt a különbséget, amelyet Richard pénze jelent.
EnglishHe saw a few more flashes, one of them of an appreciable length, although still seeming far, far away.
Távoli villanások szántották fel az eget, az egyik szinte elvakította.
EnglishThe toothpick, which had already picked up an appreciable warp, rolled from one side of his mouth to the other.
A fogpiszkáló, amely máris eléggé elgörbült, a szája egyik sarkából a másikba vándorolt.
EnglishYou saw them all the time, talking to themselves and laughing for no appreciable reason .
Mindenütt ott vannak, magukban beszélnek vagy minden különösebb ok nélkül felnevetnek... ahogy Tell is az imént.
EnglishThis is far from enough if the scheme is to have any appreciable effect on children's eating habits.
Ez messze nem elegendő, ha a célunk az, hogy észrevehető hatást gyakoroljunk a gyermekek étkezési szokásaira.
EnglishIn the course of this short period of time, barely one and a half years, Montenegro has made appreciable progress.
Ez alatt a rövid, alig másfél éves időszak alatt, Montenegró elismerésre méltó haladást ért el.
EnglishThe hip was the worst, but he was off the crutches by October, and now his limp only became appreciable toward the end of the day.
A legrosszabb a csípője volt, de októberre letette a mankókat, és most már csak estefelé sántikál.
EnglishZiller checked the wind gauge, then loosened two ropes and tightened another, to no appreciable effect.
Ziller ellenrizte a szélersségmért, aztán meglazított két kötelet, és meghúzott egy harmadikat, bár a mvelet nem járt érezhet különbséggel.
EnglishScooby-ooby-Doo, where are you, Henry thinks for no appreciable reason as he gropes for his glasses on the windowsill.
Scooby-ooby-Doo, vak varjú, gondolja Henry meghatározható ok nélkül, miközben a szemüvege után tapogatózik az ablakpárkányon.
EnglishAs long as there is no appreciable progress in the aforementioned areas, I cannot support Serbia's process of European integration.
Ameddig nem történik értékelhető előrelépés a fenti ügyekben, addig nem tudom támogatni Szerbia európai integrációs folyamatát.
EnglishWhereas this increasing demand has been accompanied in recent years by an appreciable decline in the supply on the world market of certain protein feedingstuffs;
mivel ezt a növekvő keresletet az elmúlt években a kínálat érezhető csökkenése kísérte egyes fehérjetartalmú takarmányok világpiacán;
EnglishWe have chosen to do so because own-initiative reports having a bearing on legislative activity can have an appreciable effect on the ongoing work.
Azért döntöttünk így, mert a jogalkotási tevékenységre kiható saját kezdeményezésű jelentések észrevehető hatással lehetnek a folyamatban lévő munkára.
EnglishAs Rowan was then, and is now, an extremely hardworking physician, her inheritance has made almost no appreciable difference in her day-to-day life.
Mivel Rowan életét akkor is a megfeszített munka töltötte ki, örökölt vagyona úgyszólván semmiféle érzékelhető változást nem idézett elő hétköznapjaiban.
EnglishWith all this regulatory fervour that characterises this Union, one asks oneself why action was not taken when banks began to cross national borders to an appreciable extent?
Az Uniót jellemző szabályozási buzgalom láttán az ember azt kérdezi, miért nem történt intézkedés, amikor a bankok észlelhető mértékben kezdték átlépni a határokat?
English(c) fresh-water limit means the place in the watercourse where, at low tide and in a period of low fresh-water flow, there is an appreciable increase in salinity due to the presence of sea-water;
c) "édesvíz határ": a vízfolyásban az a hely, ahol apály esetén és alacsony vízállásnál értékelhető növekedés van a víz sótartalmában a tengervíz jelenléte miatt;
EnglishThe colour of the light emitted by the lamp used in the device must be white, but sufficiently neutral so as not to cause any appreciable change in the colour of the registration plate.
A berendezésben használt lámpa által kibocsátott fénynek fehérnek, de megfelelő mértékben színsemlegesnek kell lennie ahhoz, hogy ne okozzon lényeges színváltozást a rendszámtáblán.

Synonyms (English) for "appreciation":

appreciation
appreciatively
English