EN

appreciative {adjective}

volume_up
appreciative
She looked with appreciative eyes at the powerful young man clipping the hedge.
Elismerő pillantást vetett a sövényt nyeső fiatalemberre.
She threw him an amused, appreciative glance.
Mary Dove elismerő pillantást vetett a felügyelőre, aztán elmosolyodott.
Lance elismerő pillantást vetett rá.
appreciative
appreciative
appreciative

Context sentences for "appreciative" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe held out her hand to each of the men in turn, murmuring a few appreciative words.
Mindenkivel sorban kezet fogott, s néhány udvarias, üdvözlő szót mormolt.
EnglishInspector Craddock thought it was wonderful, too, but he was not quite so warmly appreciative.
Craddock felügyelő is úgy vélte, hogy csodálatos, de azért nem volt annyira lelkes.
EnglishHer younger son, Ted, was in attendance upon them, staring at them with wide appreciative eyes.
Fiatalabbik gyereke, Ted vigyázott a vendégekre, szélesre nyílt szemmel bámulva rájuk.
EnglishShe looked with appreciative eyes at the powerful young man clipping the hedge.
Elismerő pillantást vetett a sövényt nyeső fiatalemberre.
EnglishThey looked her up and down, and exchanged appreciative comments.
Megálltak előtte, alaposan megnézték tetőtől talpig, és közben elismerő megjegyzéseket tettek.
EnglishHe was only partially successful, but she was properly appreciative and left him at quarter to eleven.
Csak részben sikerült, de a lány így is hálásan távozott háromnegyed tizenegy tájékában.
EnglishHe gave a solemn, appreciative nod that went very strangely with his horrible grin.
Gerald helyeslőn s szinte ünnepélyesen bólintott; a mozdulat fura ellentmondásban volt a félelmetes vigyorral.
EnglishLeia did her best to be appreciative, though neither she nor Han found they had much of an appetite.
Leia mindent elkövetett, hogy leküzdje rosszullétét, és úgy tűnt Hannak is elment az étvágya.
EnglishHe is appreciative - and ever since then he is most sympathetic to me in the matter of the stomach.
Õ hálás nekem... és azóta nagyon szimpatikus nekem a gyomrommal.
EnglishAt this humourous sally, Sir Arthemus and Sir Gligory, sitting nearby, gave appreciative chuckles.
A szellemes megjegyzés hallatán a közelben ülő Sir Arthemus és Sir Gligory elismerő kuncogást hallattak.
EnglishShe threw him an amused, appreciative glance.
Mary Dove elismerő pillantást vetett a felügyelőre, aztán elmosolyodott.
EnglishShe was most appreciative, and she was very democratic, too.
Nagyon ízlett neki, és igen demokratikusan viselkedett.
EnglishHe tried to look tranquil, appreciative, open-minded.
Michael igyekezett nyugodtnak, hálásnak, nyitottnak látszani.
EnglishWe also understand that it is one of the largest payments ever made, and we are appreciative of that.
Azt is megtudtuk, hogy ez volt az egyik legnagyobb kifizetés az idők folyamán, és ezt is nagyra értékeljük.
EnglishThen he'd heard her making this little noise, a sort of appreciative but barely audible, 'Mmm, mmm, mmm, mmm.'
Arra lett figyelmes, hogy Worosei alig hallhatóan dünnyög valamit, mint egy mantrát vagy halk éneket.
EnglishIt would seem that the House is appreciative.
Úgy tűnik, hogy a Parlament elismerően fogadja ezt a gesztust.
EnglishThe nice young man made sympathetic and appreciative noises.
A jó modorú fiatalember helyeslően bólogatott.
EnglishHe immediately gave out the expected appreciative laugh.
EnglishFirst of all, a huge majority is in favour of the idea of more decoupling, and I am very appreciative of this idea.
Először is, igen nagy többség áll a függetlenítés folytatásának elgondolása mellett, és én ezt nagyra értékelem.
EnglishMoreover, he was appreciative of her performance.

Synonyms (English) for "appreciation":

appreciation
appreciatively
English