EN

appreciatively {adverb}

volume_up
appreciatively (also: approvingly)
The pathologist did a good job with his mouth, Olmstead said appreciatively.
Szép munkát végzett a boncnok a szájával - jegyezte meg elismerően Olmstead.
The eyes of Hercule Poirot opened, his moustache quivered appreciatively.
Hercule Poirot szeme is kitágult, bajusza elismerően megrándult.
She nodded appreciatively at the completedness of Ar-leen's plan.
Elismerően bólintott Arleen tervének kerekségén.

Context sentences for "appreciatively" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBetty, ecstatically clasping a snail in two hot hands, gurgled appreciatively.
Betty lelkesen szorongatott a markában egy csigát, és elégedetten kotyogott.
EnglishThe pathologist did a good job with his mouth, Olmstead said appreciatively.
Szép munkát végzett a boncnok a szájával - jegyezte meg elismerően Olmstead.
EnglishAgain the forefinger of the judge stroked his lip, this time appreciatively.
A bíró megint végighúzta mutatóujját az ajkán, ezúttal azonban jóváhagyólag.
EnglishThe kid twisted around in his seat and looked appreciatively into the back of the van.
A fiú kitekeredett az ülésében, elismerőleg mustrálgatta a mikrobusz hátsó traktusát.
EnglishArmstrong said appreciatively: Rogers is a first-class butler, I'll say that for him!
Rogers kitűnő komornyik, meg kell hagyni mondta elismerően Armstrong.
EnglishYou sure do have a set of big arms, she said, softly, appreciatively.
Milyen erős a karja! - mondta a nő csendesen, a hangja tele elismeréssel.
EnglishThis is a beautiful room you have here, Madame, he said, looking round appreciatively.
Gyönyörű a szalonja, asszonyom mondta, és elismerően körülnézett.
EnglishFor now, nothing, Planch said, but he looked over the labels appreciatively.
- Köszönöm, most semmit sem kérek - mondta Planch, de azért kíváncsian megvizsgálta a ládák címkéit.
EnglishThe eyes of Hercule Poirot opened, his moustache quivered appreciatively.
Hercule Poirot szeme is kitágult, bajusza elismerően megrándult.
EnglishElminster sniffed appreciatively then shook his head and sat down.
Elminster szájában összefutott a nyál, de megrázta a fejét, és leült.
EnglishCanon Pennyfather's face cleared and he nodded his head appreciatively.
Pennyfather kanonok arca felderült, és elégedetten biccentett.
EnglishHe saw the woman's face - noted appreciatively its strange wild beauty.
Megpillantotta az arcátfelfigyelt furcsa és vad szépségére.
EnglishHis glance wandered appreciatively over the huge chairs, the big desk and the indirect lighting.
Elismerő pillantását végigjártatta az öblös fotelokon, az irdatlan íróasztalon, a rejtett világításon.
EnglishThey laughed appreciatively and began to ask questions of him.
A riporterek nagyot nevettek, elkezdték őt is kérdezgetni.
EnglishDamned good cover, I dare say, said Beck appreciatively.
- Isteni jó fedőszerep, el kell ismerni - jegyezte meg Beck.
EnglishYeah, he said, glancing back at her appreciatively.
Beletelt pár másodpercbe, mire Klia rájött, hogy a férfi nevet.
EnglishSeveral people clapped; others muttered appreciatively.
Sokan tapsolni kezdtek, mások elismerően mormogtak valamit.
EnglishShe nodded appreciatively at the completedness of Ar-leen's plan.
Elismerően bólintott Arleen tervének kerekségén.
EnglishInspector Neele looked at her appreciatively.
Neele felügyelő fürkész tekintettel mérte végig az idős hölgyet.
EnglishNew, said Adam appreciatively, as he handed it to her.
Ez bezzeg új mondta Adam elismerően, amikor odaadta.

Synonyms (English) for "appreciatively":

appreciatively
English
appreciation