EN

apprehensive {adjective}

volume_up
I was first disturbed, then apprehensive, and finally definitely alarmed.
Először csak nyugtalan voltam, aztán dühös, végül határozottan megijedtem.
They stood in apprehensive watchfulness, staring at the wasteland surrounding them.
Nyugtalan éberséggel figyelték az őket körülvevő pusztaságot.
Roddy sápadt volt és nyugtalan.
apprehensive (also: anxious)
The apothecary was a chubby little man with an apprehensive expression on his face.
A gyógyszerész egy apró, pirospozsgás ember volt, arcán aggódó kifejezéssel.
There was a something in her countenance which made him listen with an apprehensive and anxious attention, while she added:
Volt valami a leány arcában, ami arra késztette Wickhamet, hogy nyugtalan, aggódó kíváncsisággal lesse a folytatást.
Once again Hercule Poirot encountered the shrewd, penetrating glance of Miss Williams, and once again felt the years falling away and himself a meek and apprehensive little boy.
Hercule Poirot ismét szemben találta magát Miss Williams okos, átható pillantásával, s ismét úgy érezte, mintha visszafelé szálltak volna az évek, s ő gyáva, félénk kisfiú lenne.

Context sentences for "apprehensive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe sharp crack of gravel pelting the underside of the car made Saul apprehensive.
Az autó aljára csapódó kövek éles csikorgása nyugtalanságot keltett Saulban.
EnglishThe apothecary was a chubby little man with an apprehensive expression on his face.
A gyógyszerész egy apró, pirospozsgás ember volt, arcán aggódó kifejezéssel.
EnglishTurkin looked apprehensive in case anyone from his own side had seen them.
Tyurkin gyanakvóan méregette a csomagot, hátha figyeli valaki az övéi közül.
EnglishThere was nothing unusual in her manner - nothing strange - or apprehensive?
- Nem volt semmi szokatlan... semmi különös... az áldozat viselkedésében?
EnglishI was first disturbed, then apprehensive, and finally definitely alarmed.
Először csak nyugtalan voltam, aztán dühös, végül határozottan megijedtem.
EnglishStaring at the bleak gray building she called the dormitory, he became apprehensive.
Félelemmel bámult a komor, szürke épületre, amelyet Miss Halahan dormitóriumnak nevezett.
EnglishHe paused, and a stir of voices, appalled, apprehensive, rose in the room.
Elhallgatott, s a helyiségben elképedt, dühös hangzavar keletkezett.
EnglishI was apprehensive on those inevitable gray days when there was no sun to be seen.
Féltem azoktól a szürke napoktól, amelyeken nem láttam a napot.
EnglishThey stood in apprehensive watchfulness, staring at the wasteland surrounding them.
Nyugtalan éberséggel figyelték az őket körülvevő pusztaságot.
EnglishApprehensive, she watched cables rise, a platform being lifted.
Aggódva nézte, amint a kábelek megindulnak fölfelé és előtűnik egy raklap.
EnglishHe swung toward it, apprehensive; hoping it was his father, he picked it up.
Riadtan nyargalt oda, remélve, hogy az apja az, és fölkapta.
EnglishApprehensive, Tess withdrew the packet of photographs from her purse, taking care to conceal the handgun.
- Tess vigyázva, nehogy a profesz-szor meglássa a pisztolyt, elővette a fotókat.
EnglishPymfyd, panting and apprehensive, lunged forward in sudden alarm and caught up with Madouc.
Pymfyd lihegve és hirtelen támadt rémülettel Madouc mellé ugrott.
EnglishApprehensive, he peered through what had been the window but was now just a wide jagged hole.
Aggódva lesett át azon a helyen, ahol valaha az ablak volt, most viszont csak egy nagy, tépett lyuk.
EnglishCursing the news from Colorado, he felt threatened, apprehensive.
Eliotnak azonban, miután lerakta a kagylót, kétségei támadtak.
EnglishShrivenham arrived with a slight apprehensive expression.
Shrivenham kissé aggodalmaskodó arckifejezéssel lépett be a szobába.
EnglishThe others followed several paces back, casting apprehensive glances at the rugged terrain surrounding them.
A többiek néhány lépéssel lemaradva követték őket, aggodalmasan fürkészve maguk körül a sziklákat.
EnglishShe was apprehensive about Monday and the courtroom.
Szorongva nézett a közelgő hétfő, a tárgyalás folytatása elé.
EnglishA woman looked apprehensive about the takeoff.
Egy nő láthatólag páni félelemben várta a fölszállás pillanatát.
EnglishIpan had simple, strong, apprehensive memories of the place.
Énpánznak keserű emlékei voltak erről a helyről.

Synonyms (English) for "apprehensive":

apprehensive
apprehensible
apprehensively
apprehension