"apron" translation into Hungarian

EN

"apron" in Hungarian

EN

apron {noun}

volume_up
1. general
Narcisse's gut uncoiled, falling like a flesh apron to its owner's knees.
Narcisse gyomra úgy zuhant ki tulajdonosa ölébe, mint egy húsból készült kötény.
A woman appeared on the porch below, white apron over blue dress, waving.
Lent a tornácon megjelent egy asszony, kék ruháján fehér kötény, integetett.
These are the reasons for the Masonic masquerade: the apron, the trowel, the T square.
Ezzel magyarázható a szabadkőműves-maskarádé: kötény, derékszög, kalapács.
2. travel
apron

Context sentences for "apron" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut instead of leaving, she walked over to the bed and fished in her apron pocket.
De Annie nem ment ki, hanem odalépett az ágyhoz, és benyúlt a köténye zsebébe.
EnglishThere she stood in the parlor door, staring at him, wiping her hands on her apron.
A szalon ajtajában állt, a kötényébe törülgette a kezét, és az orvost bámulta.
EnglishThen the entire apron would be strewn with paper flowers ... why, Christ only knew.
Este a színpad egész előterét telehintik majd papírvirággal... isten tudja, miért.
EnglishNarcisse's gut uncoiled, falling like a flesh apron to its owner's knees.
Narcisse gyomra úgy zuhant ki tulajdonosa ölébe, mint egy húsból készült kötény.
EnglishLatcher emerged from the decrepit porch, wiping her hands on her apron.
Mrs. Latcher a kezét a kötényébe törölgetve lépett oda hozzánk a verandáról.
EnglishThis has never happened in October, Gran said, wringing her hands on her apron.
A nap már felkelt, de az ég felhős volt, hol kiderült, hol újra beborult.
EnglishWith the help of his light he could make out the chalk lines on the apron directly below.
Az elemlámpa segítségével jól ki tudta venni a krétaköröket pontosan maga alatt.
EnglishHe took the bill, unfolded it, spread it out and wiped it off with his apron.
Elvette a bankót, széthajtogatta, lesimította, és megtörölte a kötényével.
EnglishBig Ramona, black cotton uniform, white apron, came barreling down the hall.
Nagy Ramona fekete pamut formaruhájában, fehér kötényesen csörtetett felém a hallban.
EnglishThen she sighed and took up her discarded apron to wipe the soup from Sylunes vacant face.
- Ne az én levesembe! - kapott a haja után kétségbeesetten, és túl későn, Storm.
EnglishA woman appeared on the porch below, white apron over blue dress, waving.
Lent a tornácon megjelent egy asszony, kék ruháján fehér kötény, integetett.
EnglishThen he laid aside his paddle and came towards them, wiping his hands on his apron.
Végül félrerakta a lapátot, és maszatos kezét a kötényébe törülve odajött a vendégekhez.
EnglishThe young waitress came over, taking her order pad out of her apron pocket.
A fiatal pincérnő odament, és kivette a jegyzetfüzetét a köténye zsebéből.
EnglishMadame Berthe bundled up her knitting and stuffed it into the pocket of her apron.
Madame Berthe összegöngyölte a kötését, és köténye zsebébe gyömöszölte.
EnglishWith a symbolic action she cast off the cretonne apron she had been wearing.
Egy szimbolikus mozdulattal ledobta magáról a kartonkötényt, amit viselt.
EnglishThese are the reasons for the Masonic masquerade: the apron, the trowel, the T square.
Ezzel magyarázható a szabadkőműves-maskarádé: kötény, derékszög, kalapács.
EnglishHe quickly untied his apron, flung it in a corner, ducked under the bar, and was gone.
Gyorsan leoldotta magáról a köpenyt, a sarokba hajította, kibújt a pult alól és eltűnt.
EnglishTo him it may have been an unmitigated relief, but she wept bitterly in her apron.
A komornyikot látnivalóan megnyugtatta az esemény, felesége azonban keserves sírásra fakadt.
EnglishAt exactly six o'clock, Gran removed her apron and sat across from me.
Pontosan hat órakor a nagyi levette a kötényét, és leült velem szemben az asztalhoz.
EnglishA porter in a striped apron came out with more American luxury travel equipment.
Csíkos kötényes hordár jött ki, luxus kivitelű amerikai utazótáskákkal, bőröndökkel megrakodva.

Synonyms (English) for "apron":

apron