EN

apt to {adjective}

volume_up
apt to
volume_up
hajlamos {adj.} (vmire)
Yet Saruman is apt to overlook his bargains.
Ám Szarumán hajlamos rá, hogy megfeledkezzék az adósságáról.
Az ő fajtája hajlamos az effélére.
hajlamos vmit megtenni

Context sentences for "apt to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt was a strangely froggy sound, grotesquely apt, and the girls giggled again.
Furcsa, békaszerű hang volt, groteszkül odaillő, és a lányok újra vihogni kezdtek.
EnglishCHAPTER 4FIRM OFFER Floyt drew a deep breath when he reached his apt doorpanel.
Floyt megkönnyebbülten sóhajtott, amikor elérte a lakásába nyíló ajtópanelt.
EnglishChildren when sight seeing is in progress are apt to be somewhat of a handicap.
A gyermekek, ha látványosság megtekintéséről van szó, valamiképp hátrányt jelentenek.
EnglishThere is apt to be bitterness and things get damaged, sometimes on purpose.
Esetleg ellenséges indulatok ébrednek, megrongálják a holmit, néha szándékosan is.
EnglishSandy thought, He's apt to put his eyes out, or at least go snowblind from it.
Sandy arra gondolt: Képes tönkretenni a szemét, legalábbis hóvakságot kap!
EnglishThe grizzled Rustin Apt led a counterattack to drive it back, but he was brushed aside.
Az ősz Rustin Apt ellentámadást indított, hogy visszanyomja, de félresöpörték.
EnglishAn exotic social group, he supposed, but not one that was apt to last very long.
Egzotikus társadalmi csoport, gondolta Pearson, de nem az, amely még sokáig fennmaradhat.
EnglishIn fact, the cause was apt to be something quite the opposite of funny.
Sőt, az ilyen nevetőgörcsök oka rendszerint a mulatságosnak éppen az ellentéte.
EnglishFor the first time he wondered who'd be required to move out of the apt.
Most először gondolt arra, hogy vajon melyiküknek kell majd kiköltöznie a lakásból.
EnglishUnluckily, in a Marionette's life there's always a BUT which is apt to spoil everything.
Sajnos, Pinokkió életében mindig volt egy ilyen hacsak, ami aztán mindent elrontott.
EnglishIn the light of the failed negotiations, we may be apt to blame each other.
A megfeneklett tárgyalások fényében hajlamosak lehetünk arra, hogy egymást hibáztassuk.
EnglishThis anniversary, then, gives us a particularly apt message of hope for today's times.
Így ez az évforduló a mostani időkben a remény különösen helyénvaló üzenetét hordozza.
EnglishNot for the first time, Mr Entwhistle felt that Cora was too apt to speak out of turn.
Entwhistle úr ismét úgy érezte, mint már annyiszor, hogy Cora néha fékezhetné a nyelvét.
EnglishA few more substantial statements by the Presidency would have been apt.
Néhány további alapvető megállapítás az elnökség részéről jól jött volna.
EnglishThe men students out here are apt to be difficult at first - suspicious - almost hostile.
Az egyetemista fiúk eleinte nehézséget jelentenek itt, gyanakvók, majdnem ellenségesek.
EnglishIf D turned to bite, one of them was apt to wind up a finger or two shy.
Ha D harapni fog, akkor valamelyikük könnyen elveszítheti egy-két ujját.
EnglishThe best thing to do, he concluded, was return to his apt before anything else happened.
Ügy döntött, hogy legjobb lesz, ha gyorsan hazamegy, mielőtt meg valami más is történik.
Englishyou are a great deal too apt, you know, to like people in general.
- Tudod, te túlságosan hajlasz arra, hogy általában szeresd az embereket.
EnglishThe student body was more apt to term him that crazy ass-jabber from the office.
A diákok testületileg, talán némileg pontosabban, így nevezték: "az agyament szófosó irodakukac".
EnglishThen he marshaled two companies of Elven Hunters under Rustin Apt and formed them up to attack.
Azután két csapatnyi harcost adott Rustin Apt keze alá és támadást vezényelt.

Similar translations for "apt to" in Hungarian

apt adjective
to preposition