Context sentences for "aptitude" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishRay's Army test scores had revealed an amazing aptitude for languages.
A hadseregben végzett felmérések kimutatták, hogy Raynek bámulatos nyelvérzéke van.
EnglishThe aptitude for multilingualism should be remembered, for example.
Emlékeznünk kell például a többnyelvűség kialakulásának képességére.
EnglishThe compensatory measure may take the form of an adaptation period  or an aptitude test .
A kompenzációs intézkedések megvalósulhatnak alkalmazkodási időszak  vagy alkalmassági vizsga formájában.
EnglishAnd yet, I thought, struck suddenly with its aptitude, how well it described my relationship with Hermia.
És mégis, hirtelen megéreztem, milyen tökéletesen illik a kifejezés a Hermiával való kapcsolatomra.
EnglishI can take these children and in 20 weeks, demonstrated aptitude; I can get them high school equivalent.
Fogom ezeket a gyerekeket, és 20 hét alatt, bemutatott készségből középiskolai szintre tudom hozni őket.
EnglishAnd so if we had a scale to measure the aptitude of each hemisphere, then we can plot our brain.
És ha lenne egy mérőeszközünk agyféltekéink rátermettségének vizsgálatára, akkor fel tudnánk térképezni az agyunkat.
EnglishHe'd contemplated other professions, but he had neither the desire nor aptitude to pursue any other.
Hiába fontolgatná, hogy pályát változtasson, hiszen se kedve, se tehetsége nincs ahhoz, hogy valami újba fogjon.
EnglishMy aptitude for performing impossible services?
Különleges képességemről lehetetlen feladatok megoldására?
EnglishIf I freed you and studied what is within you to see where your aptitude lies, would you be loyal to the Stag Throne?
- Ha elengedlek és tanulmányozom, hogy miben rejlenek képességeid, akkor hűséges maradnál a Szarvas Trónhoz?
EnglishSmall enterprises are an essential source of growth, employment, business aptitude, innovation and cohesion in the EU.
A kisvállalkozások a növekedés, foglalkoztatás, üzleti érzék, innováció és kohézió alapvető forrásai az EU-ban.
EnglishYou were brought up to the trade of royalty, and you've got a natural aptitude for it, just like plumbers have a natural bent for plumbing.'
Benne van a véredben, és veled született hajlamod van hozzá, mint a cserepesnek a háztetők fedéséhez.
EnglishWe must work to create a pluralistic world that keeps its aptitude for creation intact and that can give rise to the new and to diversity.
Egy olyan pluralisztikus világ megteremtésén kell dolgoznunk, amely érintetlenül megőrzi alkotásra való hajlamát, és amely újat és sokféleséget teremt.
EnglishTHOMPSON: Jaunting is like seeing; it is a natural aptitude of almost every human organism, but it can only be developed by training and experience.
THOMPSON: A jauntolás olyan, mint a látás; minden emberi szervezet természetes tulajdonsága, de csak edzés és tapasztalás révén fejleszthető ki.
EnglishQuotas belittle women, who will end up attaining certain positions simply because of their gender and not on the basis of their skill, ability or aptitude.
A kvóták lebecsülik a nőket, akik végül bizonyos pozíciókat pusztán a nemük miatt kapnak meg, nem pedig a képességeik, készségeik vagy rátermettségük miatt.