"aquatic" translation into Hungarian

EN

"aquatic" in Hungarian

HU
EN

aquatic {adjective}

volume_up
aquatic (also: hydraulic, watery)
Aquatic life was completely destroyed over a distance of several hundred kilometres.
A vízi élet több száz kilométer távolságra elnyúlóan teljes mértékben megsemmisült.
He looked like a rare aquatic bird pursuing its egg in an oil slick.
Mintha valami ritka vízi madár akarta volna visszaszerezni tojását az olajkátyúból.
This is why this article will allow the sustainable exploitation of living aquatic resources.
A cikk ezáltal biztosítja az élő vízi erőforrások fenntartható kiaknázását.

Context sentences for "aquatic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAquatic life was completely destroyed over a distance of several hundred kilometres.
A vízi élet több száz kilométer távolságra elnyúlóan teljes mértékben megsemmisült.
EnglishHe looked like a rare aquatic bird pursuing its egg in an oil slick.
Mintha valami ritka vízi madár akarta volna visszaszerezni tojását az olajkátyúból.
EnglishThis is why this article will allow the sustainable exploitation of living aquatic resources.
A cikk ezáltal biztosítja az élő vízi erőforrások fenntartható kiaknázását.
EnglishAnd then he's off, launching into more talk about rare birds and algaes and strange aquatic plants.
És már lép is tovább, és elkezd a ritka madarakról és algákról, illetve fura vízi növényekről beszélni.
EnglishIt may also upset the balance of aquatic ecosystems and, as a result, of the entire environment of our planet.
Felboríthatja továbbá a vízi ökoszisztémák, és ennek eredményeképp földünk teljes környezetének egyensúlyát.
EnglishThe directive will thus contribute towards achieving a high level of protection of the aquatic environment and human health.
Az irányelv ezzel hozzájárul majd a vízi élővilág, valamint az emberi egészség magas szintű védelméhez.
EnglishThe icy water and the pummeling of the wavesnot to mention the pursuits that had preceded this aquatic adventurehad taken their toll.
A jeges víz és a hullámok állandó püfölése no meg a vízi kalandok előtt történtek mostanra teljesen kimerítették.
EnglishSubstances which have a deleterious effect on the taste and/or smell of the products for human consumption derived from the aquatic environment,
3. A vízi környezetből emberi fogyasztásra nyert termékek ízére és/vagy szagára káros hatású anyagok
English4. substances in respect of which it has been proved that they possess carcinogenic properties in or via the aquatic environment (1),
4. olyan anyagok, amelyekről bebizonyosodott, hogy vízi környezetben, vagy a vízi környezet által rákkeltő tulajdonságúak[4],
EnglishWe are not questioning the importance of multilateral cooperation on properly preserving living aquatic resources; quite the contrary.
Nem kérdőjelezzük meg az élő vízi erőforrások megőrzésére vonatkozó, többoldalú együttműködés fontosságát, éppen ellenkezőleg.
EnglishEffects on aquatic life.
EnglishIn this overall assessment Member States should pay particular attention to the protection of aquatic and terrestrial non-target plants.
Ezen általános értékelésen belül a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi, illetve szárazföldi, nem célzott növényekre.
EnglishIn this overall assessment Member States should pay particular attention to the protection of terrestrial and aquatic non- target arthropods.
Ezen általános értékelésen belül a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a szárazföldi, illetve vízi, nem célzott ízeltlábúakra.
EnglishIt is desirable to ensure an exploitation of living aquatic resources that provides sustainable economic, environmental and social conditions.
Kívánatos az élő vízi erőforrások olyan kiaknázásának biztosítása, amely fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi feltételeket teremt meg.
EnglishI also need to know whether it is the chemicals industry or the environmental organisations sitting round the table when an aquatic environment plan is drawn up.
Emellett tudnom kell, hogy a vegyipar vagy környezetvédelmi szervezetek ülnek az asztal körül, amikor a vízi környezet terve készül.
EnglishEcologically sustainable management of aquatic and fisheries resources is naturally important for protecting the environment in which we live.
A vízi és halászati erőforrásokkal való ökológiailag fenntartható gazdálkodás természetesen fontos annak a környezetnek a védelme szempontjából, ahol élünk.
EnglishThe proposal aims at ensuring an exploitation of living aquatic resources that provides sustainable economic, environmental and social conditions.
A javaslat célja, hogy biztosítsa az élő vízi erőforrások olyan kiaknázását, amely fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi feltételeket teremt meg.
EnglishOn account of this, I am voting for the introduction of the sustainable exploitation of live aquatic resources and a review of the protected areas in the Baltic Sea.
Ennélfogva támogatom az élő vízi erőforrások fenntartható kiaknázásának bevezetését, valamint a balti-tengeri védett területek felülvizsgálatát.
EnglishThe degradation of aquatic life is full of negative consequences, since it influences the ecological security and the quality of life and health of the population.
A víz alatti világ megsérülése rengeteg káros következménnyel jár, mivel kihat az ökológiai biztonságra és a népesség életének és egészségének a minőségére is.
English. - This proposal aims at ensuring an exploitation of living aquatic resources that provides sustainable economic, environmental and social conditions.
írásban. - A javaslat célja, hogy biztosítsa az élő vízi erőforrások olyan kiaknázását, amely fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi feltételeket teremt meg.

Synonyms (English) for "aquatics":

aquatics