"arcane" translation into Hungarian

EN

"arcane" in Hungarian

EN

arcane {adjective}

volume_up
Already Dodger had gathered a lot of information, even if it was couched in arcane form.
Svindler már így is rengeteg információt begyűjtött, még ha azokat misztikus formába csomagolták is.
p. 268And so Ailill stood confounded, facing arcane fire on the one hand and the fires of iron that could bind him in torment on the other.
Ailill zavartan állt, egyfelől a misztikus tűz, másfelől a vas tüze, amely ha éri, kínokba láncolja.
Vraggen ignored the Cormyrean, drew on the Shadow Weave, and pronounced the arcane words to a spell that would make the Tymoran his thrall.
Felidézte a misztikus szavakat, majd életre hívta a varázslatot, amellyel az uralma alá hajthatta a pap elméjét.
arcane
volume_up
titkos {adj.} (csak a beavatottak által ismert)
And there was further talk of arcane secrets, and of a government that was to be established in Europe, and of a great work to be achieved...
És esett aztán még szó titkos arcanumokról, egy létrehozandó európai kormányzatról és egy bevégzendő nagy mű-ről...
Visbhume refused to teach her, declaring that first she must learn two arcane languages and an exotic system of mathematics, each with its particular mode of graphic representation.
Visbhume nem volt hajlandó tanítani, mondván, előbb el kellene sajátítania két titkos nyelvet és egy különleges matematikai rendszert a maguk írásjeleivel és számjegyeivel együtt.

Context sentences for "arcane" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd saw arcane symbols carved into the stone, row upon row, the language unknown to him.
Látta, hogy a kőbe ősi jeleket véstek, sort sor után, egy számára ismeretlen nyelven.
EnglishThe first bore the assault team, the second their numerous and arcane pieces of equipment.
Az első hozta a kommandót, a második bőséges és titokzatos felszereléseiket.
EnglishDid unknown creatures ply the waters in arcane, dugout canoes all those thousands of years ago?
Vajon sok ezer évvel ezelőtt ismeretlen lények szelték a vizeket régies csónakokban?
EnglishBefore they had taken three strides, Azriim spoke an arcane word and vanished from sight.
Alig tettek meg pár lépést, amikor Azriim kimondott egy varázsszót, és eltűnt a szemük elől.
EnglishIn real life, however, the arcane had a way of losing its power.
A való életben azonban az ilyen titokzatos csodák igen hamar elvesztették varázserejüket.
EnglishOf course you do, he said, either commenting on the arcane nature of my curiosity or on my name.
Hát persze, hogy lenne - mondta, talán kíváncsi természetemre utalva.
EnglishAlready Dodger had gathered a lot of information, even if it was couched in arcane form.
Svindler már így is rengeteg információt begyűjtött, még ha azokat misztikus formába csomagolták is.
EnglishSam watched as an arcane bolt caught the last of the three drones that had escorted him.
Sam figyelte, amint a mágikus energiasugár telibe találta az őt kísérő három robot közül az utolsót is.
EnglishEvery area of human knowledge, however small, however arcane, has its experts and its devotees.
Az emberi tudás minden területének, lehet bár kicsi vagy titokzatos, megvannak a maga szakértőői.
EnglishThe beast crashed into the arcane barrier the Light One had erected.
A bestia nekirontott a Világos Tünde által emelt védőfalnak.
EnglishHe cleared his mind, trying not to think of arcane matters.
Megpróbálta rendezni gondolatait, és nem töprengeni okkult dolgokon.
EnglishMaybe that was the key to the elf's amazing well of arcane power.
Talán az volt a tünde kimeríthetetlen energiaforrása.
EnglishVictor supposed that he was to arcane laboratory equipment what Santa Claus was to gizmo-filled toy workshops.
A munkája volt számára a legfontosabb; egész életében a nagy terv valóra váltásán dolgozott.
EnglishAt the corner, the Librairie Arcane 22, tarots and pendulums.
A sarkon könyvesbolt: Arcane 22, tarokk-kártyák és ingák.
EnglishFor more than two centuries, he had used back doors or even more arcane entrances.
Több mint két évszázadon keresztül jobbára hátsó vagy rejtekajtókon közlekedett, megszokta, hogy észrevétlenül kell járnia.
EnglishCorbeau screeched as the arcane energies shredded his flesh and boiled his body fluids.
Corbeau felvisított, amint a varázsenergiák belemartak a húsába és a pillanat törtrésze alatt felforralták testnedveit.
EnglishThose paths have taken me to places of arcane knowledge.
És ezek az utak a mágikus tudás birodalmába vezettek el.
EnglishHe held up his arms, uttered the arcane words to a spell of opening, and powered it by tapping the Shadow Weave.
Fölemelte mindkét karját, kántálni kezdett, és közben ráhangolódott az Árnyékszövet rezdüléseire.
EnglishThe thing coiled on the sanctum's arcane dome hissed at him, but did nothing to impede him.
A szentély varázskupolájának tetején összetekeredett valami rásziszegett, de amúgy nem tett semmit, hogy feltartóztassa.
EnglishThe magicians would be using their magic to conceal the tiny caravan and ward it from arcane threats.
Nyilván arra használják az energiájukat, hogy elrejtsék a kis konvojt és megóvják mindenféle mágikus veszélytől.