"archipelago" translation into Hungarian

EN

"archipelago" in Hungarian

EN

archipelago {noun}

volume_up
1. geography
archipelago
The Chagos Archipelago is in the middle of part of this region: Seychelles-Mauritius-Madagascar.
A Chagos-szigetcsoport a következő régió közepén található: Seychelles-Mauritius-Madagaszkár.
It was the best fisherfolk who survived in the greatest numbers in the watery environment of the Galápagos Archipelago.
A legügyesebb halászok maradtak fenn a legnagyobb számban a Galápagosz-szigetcsoport vizes közegében.
Palawan, Mindanao, and the Sulu Archipelago will be known collectively as the People's Federation of the Sulu Islands, Teguina went on.
Palawan, Mindanao és a Sulu-szigetcsoport kollektív neve Sulu-szigetek Népköztársaság lesz folytatta Teguina.
archipelago
The smaller islands of the Maltese archipelago are particularly vulnerable.
A máltai szigetvilág kisebb szigetei különösen sérülékenyek.
It is, in short, the essential guide to the archipelago.
Összességében tehát a mű a szigetvilág vándorainak létfontosságú kelléke.
At any moment we will be seeing Hood Island -- the only nesting place in the world for the waved albatross, the largest bird in the archipelago.
Bármelyik pillanatban föltűnhet a Hood-sziget az egyetlen hely a világon, ahol a szigetvilág legnagyobb madara, a galápagosi viharmadár költ.

Context sentences for "archipelago" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe want to know whether this agreement is aiding development in this archipelago.
Tudni akarjuk, vajon ez a megállapodás elősegíti-e a fejlődést ezen a szigetcsoporton.
EnglishThe inspector was promised an entire archipelago on Tharixan.
A báró, a Tharixan egyik szigetvilágát ajánlotta fel szolgálataiért cserébe.
EnglishThe smaller islands of the Maltese archipelago are particularly vulnerable.
A máltai szigetvilág kisebb szigetei különösen sérülékenyek.
EnglishThe Chagos Archipelago is in the middle of part of this region: Seychelles-Mauritius-Madagascar.
A Chagos-szigetcsoport a következő régió közepén található: Seychelles-Mauritius-Madagaszkár.
EnglishPersonally, I do not doubt that some power connects us to everything else in our archipelago.
Véleményem szerint kétség sem férhet hozzá, hogy mindannyian egy nagyobb rendszer részei vagyunk.
EnglishIt is, in short, the essential guide to the archipelago.
Összességében tehát a mű a szigetvilág vándorainak létfontosságú kelléke.
EnglishSuch things happen often in the archipelago, especially on those islands closest to the Twenty-Fifth Hour.
Az ilyen esetek még csak nem is ritkák a szigetvilágban, különösen a Huszonötödik Óra környékén.
EnglishAlso, although she had never been there, she had grown very bored with the Galápagos Archipelago.
Arról nem is beszélve, hogy bár soha nem járt még ott, tökéletesen megcsömörlött a Galápagos szigetvilágtól.
EnglishThe first, that he might search the archipelago for days, weeks even, and never find Jo-Beth.
Elsőként mindjárt az, hogy napokon, sőt heteken át bolyonghat a szigetvilágban úgy, hogy nem akad Jo-Beth nyomára.
EnglishWe also may be willing to discuss the difference in status between Guam and the rest of the Mariana Archipelago.
Talán hajlandóak vagyunk beszélni Guam és a Mariana-szigetcsoport többi szigete közötti státuskülönbségről.
EnglishIt was the best fisherfolk who survived in the greatest numbers in the watery environment of the Galápagos Archipelago.
A legügyesebb halászok maradtak fenn a legnagyobb számban a Galápagosz-szigetcsoport vizes közegében.
EnglishAt least that was the impression Klepp gave her as he named the islands of the archipelago and spoke of the miracles they contained.
Legalábbis ezt szűrte le Klepp a szigetek nevével és csodáival kapcsolatos magyarázataiból.
EnglishComing from the Mediterranean archipelago of Malta and Gozo, I fully appreciate the contributions which the process can make.
Én is, aki a mediterrán Málta és Gozo képviseletében vagyok jelen, nagyra értékelem a folyamat előnyeit.
EnglishEarly estimates indicate some two thousand men may have been killed in this little archipelago just off the tip of Greece.
Az előzetes becslések szerint körülbelül kétezer férfit gyilkoltak meg a Görögország határán található kis szigetcsoporton.
EnglishIt was the aural equivalent of an island archipelago seen from the air - a chain of low humps broken by broad swaths of blue.
Olyan volt ez, mint a repülőből szemlélt szigettenger látványa hangban: csöpp dudorok lánca s közöttük széles kék sávok.
EnglishPalawan, Mindanao, and the Sulu Archipelago will be known collectively as the People's Federation of the Sulu Islands, Teguina went on.
Palawan, Mindanao és a Sulu-szigetcsoport kollektív neve Sulu-szigetek Népköztársaság lesz folytatta Teguina.
EnglishYes - in the Pacific Archipelago.
EnglishSir, Liang-Two flight of eight J-7 fighters are over Nenusa Archipelago, one hundred eleven kilometers northwest of the B-52.
A Liang Kettő kötelék nyolc J-7-es vadásszal a Nenusa-sziget-tenger fölött, száztizenegy kilométerrel északnyugatra a B-52-estől.
EnglishThose islands were New Britain and New Ireland, in the Bismarck Archipelago, and Buka, in the Solomon Archipelago.
Természetesen olyan feladatok esetén, amelyek elvégzését a fehérek gyermekkoruk óta gyakorolják, az új-guineaiak teljesítménye általában gyengébb.
EnglishHowever, the archipelago is faced with a nuclear problem that is of extreme concern and requires our full attention.
A szigetcsoport azonban olyan nukleáris problémával áll szemben, amely rendkívüli aggodalomra ad okot, és amelyre határozottan oda kell figyelnünk.