"archway" translation into Hungarian

EN

"archway" in Hungarian

EN

archway {noun}

volume_up
1. architecture
archway (also: arcade)

Context sentences for "archway" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe wizard, breathing heavily, pushed through the bead curtain in the archway.
A varázsló szaggatott levegőt vett, majd elhúzta a járatot elfedő gyöngyfüggönyt.
EnglishAgainst the wall by the archway Miss Blacklock stood with her hand up to her face.
Miss Blacklock ott állt a boltívnél a fal mellett, és az arcához tartotta a kezét.
EnglishHe turned into an archway, pulled his bronze ring over his head, down to his feet.
Befordult egy boltíves folyosóra, áthúzta bronzgyűrűjét a fején, le a lábára.
EnglishProbably standing in the hall, just beyond that archway, listening to us talk.
- Szerintem csak álldogált a hallban, a boltívnél, és hallgatta, miről beszélgetünk.
EnglishI pressed the hard end of the broom onto a carpet that led through the archway.
A seprő kemény végét rányomtam egy szőnyegre, amely keresztülvezetett a boltív alatt.
EnglishI went along the apricot rug and through the archway to the head of the stairs.
Végigmentem a barackszínű szőnyegen, és a tornácon keresztül a lépcső tetejéhez értem.
EnglishUneasy, I aimed toward the only other entrance to the kitchen: the archway on the left.
Nyugtalanul indultam a konyha egyetlen másik bejárata, a bal oldali boltív felé.
EnglishKham turned to see a group of juvenile and adolescent orks crowded in the archway.
Kham odafordult, és egy kupac kölyköt és serdülő orkot pillantott meg a konyhaajtóban.
EnglishThere are two guards at each of the doors - except for the archway right behind the throne.
Minden ajtónál két katona őrködik, kivéve a trón mögötti, ajtó nélküli alagutat.
EnglishThe kids were still sitting in the living room when she ran past the archway.
A gyerekek még mindig a tévére meredve ültek a földön, amikor elrohant a boltív mellett.
EnglishThese guys think that by passing through that archway, they can go to Heaven.
Ezek azt hiszik, ha átmennek a boltív alatt, egyenesen a Mennybe jutnak.
EnglishTwo quiet men in dinner jackets came through the archway sauntering, looking at nothing.
Két hallgatag, szmokingba öltözött pasas libbent elő a boltíves átjáró mögül.
EnglishMiss Blacklock went to the table by the archway where the cigarette-box was.
Miss Blacklock odament a boltív mellett álló asztalhoz, amelyen a cigarettásdoboz állt.
EnglishAsper, as always, moved first, racing like a dark wind through the archway.
Asper reagált elsőként, mint mindig, és sötét fellegként iramodott meg.
EnglishAs the wind howled, I stared through the archway toward the room on my left.
Miközben fütyült a szél, a boltív alatt belestem a balra eső szobába.
EnglishAdus assessed the situation quickly and stepped back into the archway.
A vadember gyorsan átlátta a helyzetet, és visszahúzódott az alagútba.
EnglishHis face was toward me for only a few seconds before he went through an archway into the kitchen.
Arca csak egy villanásra fordult felém, mielőtt egy boltív alatt bement a konyhába.
EnglishLctty Blacklock is by the table near the archway, getting the cigarettes.
Letty Blacklock odament cigarettáért a boltív mellé az asztalhoz.
EnglishTheir watcher had grown complacent; he stepped through the archway totally unsuspecting.
A tünde abszolút magabiztos volt; gyanútlanul fordult be a sarkon.
EnglishHe sighed, turned, started back through the connecting archway once moreand came to a sudden halt.
Az ablaknak támaszkodott, és idegesen dobolt az ablakszárnyakon az ujjaival.

Synonyms (English) for "archway":

archway
English