EN

arm {noun}

volume_up
2. "of a tree"
Both arms of the legislature agreed to reach a first-reading agreement as soon as possible, in time before the automatic expiry of the current regulation.
Mindkét jogalkotó ág beleegyezett, hogy első olvasatkor, a lehető leghamarabb megállapodás szülessen, még a jelenlegi rendelet automatikus lejárta előtt.
3. "of a river"
4. anatomy
Suddenly the right arm quivered; it was lifted, then it flopped back down to the floor.
A jobb kar hirtelen megremegett, fölemelkedett, majd visszaesett a padlóra.
Corbel climbed up on a table, leaned out to grip the arm at its end.
Corbell felmászott az asztalra, előrehajolt, hogy megragadja a kar végét.
The arm sagged, then broke in the middle and dropped him to the floor.
A kar megereszkedett, majd középen eltört, és őt lepottyantotta a földre.
5. "of a shirt", fashion & clothing

Context sentences for "arm" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe walks with a cane, but needs a firm hand under his fragile arm for stability.
Bottal jár, de így is szüksége van arra, hogy egy erős kéz a karja alá nyúljon.
EnglishDoctor told her cure could be effected by a red-hot rod being drawn down the arm.
Az orvos azt mondta neki, ha a karján végighúznak egy tüzes pálcikát, meggyógyul.
EnglishHis arm was over his eyes and he breathed slowly as if drifting off into slumber.
A fiú a szeme elé húzta a karját, és lassan lélegzett, mintha félálomban lenne.
EnglishAs we went up the steps and through the tunnels to the surface, I took his arm.
Ahogy mentünk fel a lépcsőkön, majd az alagútban a felszínre, megfogtam a karját.
EnglishHe tried to bring his long sword to bear but she pinned his arm in a vise grip.
Megpróbált döfésre emelni a hosszúkardját, de a lény a földhöz szögezte a karját.
EnglishHe turned and lashed out with one foot, fending off another punch with one arm.
Megfordult, és egyik lábával előre rúgott, karjával pedig kivédte az újabb ütést.
EnglishOnly the warmth of his naked body against hers, as he cradled her in his left arm.
Csak a férfi meleg teste az övéhez préselődve, miközben a bal kezével ringatta.
EnglishMerely close this contact, engage this arm, throw in this togglethen you daze.
Csupán zárom a kört, bekötöm ezt a kart, kihúzom ezt a pecket... és te elkábulsz.
EnglishLord laid a hand on Elinor's arm and drew her gently away out of the room.
Dr. Lord Elinor karjára tette a kezét, és szelíden, kiterelte a lányt a szobából.
EnglishEventine brought his arm to a halt and held a brief conference with his officers.
Eventine megálljt parancsolt seregének, és rövid tanácskozást tartott tisztjeivel.
EnglishI made of my right hand a fist, and held my right arm firmly with my left hand.
Ökölbe zártam a jobbomat, és a bal kezemmel erősen megragadtam a jobb karomat.
EnglishI'm with Sigmund Ausfaller, and Sigmund is an ARM, but he has his own agenda.
Sigmund Ausfallernek dolgozom, és Sigmund SZERV, de neki megvan a maga feladata.
EnglishShe fell over a rake, and the young gardener put out an arm and said: Steady, miss.
Megbotlott egy gereblyében és a fiatal kertész hamar odakapott, hogy el ne essen.
EnglishMr Nevile Strange's arm round one wife and the other one's head on his shoulder.
Míg egyik karjával az egyik feleségét öleli, addig a másiknak a feje a vállán pihen.
EnglishFrom under the platform reached a long thin arm; yhin fingers clutched the pearl.
Az emelvény alól egy hosszú, sovány kar nyúlt ki; vékony ujjak fonódtak a gyöngyre.
EnglishThe doctor dipped a glass rod in cold water and drew it down the inside of her arm.
Az orvos hideg vízbe mártott egy üvegpálcát, és végighúzta a lány karja belsején.
English'Things go ill, my friends,' he said, wiping the sweat from his brow with his arm.
- Baj van, barátaim - mondta, s karjával letörölte az izzadságot a homlokáról.
EnglishAnd you brought him back here, I said, and you tried to replace both head and arm.
Te pedig ide hoztad mondtam , és megpróbáltad visszatenni a fejét és a karját.
EnglishThen Vader lowered his arm, and the two dead bosses crumpled across the table.
Végül Vader leengedte a kezét, és a két halott munkavezető az asztalra borult.
EnglishVic leaned forward and pushed his finger gently against Roger's arm, emphasizing.
Vic előrehajolt, és a nyomaték kedvéért az ujjával megérintette Roger karját.