"Armenia" translation into Hungarian

EN

"Armenia" in Hungarian

EN

Armenia {noun}

volume_up
1. geography
We are concerned about a possible new conflict between Azerbaijan and Armenia.
Aggódunk az Azerbajdzsán és Örményország közötti konfliktus lehetséges kiújulása miatt.
This would lay the foundations for an improved relationship between Armenia and Turkey.
Ez alapot teremtene az Örményország és Törökország közötti kapcsolatok javulásához.
EC-Armenia Partnership and Cooperation Agreement (vote)
Partnerségi és együttműködési megállapodás az EK és Örményország között (szavazás)

Context sentences for "Armenia" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWhen I look at Turkey and Armenia, that means that the borders must be opened.
Törökország és Örményország esetében ez azt jelenti, hogy a határokat meg kell nyitni.
EnglishWe are concerned about a possible new conflict between Azerbaijan and Armenia.
Aggódunk az Azerbajdzsán és Örményország közötti konfliktus lehetséges kiújulása miatt.
EnglishRecently, there was an Internet campaign concerning Armenia and the genocide.
A közelmúltban Örményországgal és a népirtással kapcsolatban internetes kampány folyt.
EnglishThis would lay the foundations for an improved relationship between Armenia and Turkey.
Ez alapot teremtene az Örményország és Törökország közötti kapcsolatok javulásához.
EnglishThese challenges are not only to be found in Bahrain, Yemen, Iran and Armenia.
Ezek a kihívások nemcsak Bahreinban, Jemenben, Iránban és Örményországban találhatók meg.
EnglishThis should, without doubt, also apply to Georgia, Armenia and Azerbaijan.
Ennek, kétségkívül Grúziára, Örményországra és Azerbajdzsánra is vonatkoznia kellene.
EnglishWill war break out between Azerbaijan and Armenia at the end of the summer?
Ki fog-e törni a háború Azerbajdzsán és Örményország között a nyár végén?
EnglishEven without these elections Armenia was in an extremely difficult position.
Örményország már e nélkül az elnökválasztás nélkül is rendkívül bonyolult helyzetben volt.
EnglishHuman rights are suppressed in Armenia and there is no freedom of speech.
Az emberi jogokat elnyomják Örményországban és nincs szólásszabadság sem.
EnglishMay I remind you that the elections in Armenia gave rise to no serious protests.
Emlékeztetném Önöket arra, hogy az örményországi választások súlyos tüntetéseket váltottak ki.
EnglishThe Eastern dimension also includes countries in the Caucasus, such as Georgia and Armenia.
A keleti dimenzióba beletartoznak a kaukázusi országok is, mint Grúzia és Örményország.
EnglishUkraine, Georgia and Armenia are, however, bound to become Members.
Ukrajna, Grúzia és Örményország azonban biztos, hogy előbb-utóbb tag lesz.
EnglishThe Armenia sailed into Odessa and discharged its hu-man cargo.
Az Armenia áthajózott Odesszába, s partra tette emberekből álló rakományát.
EnglishNevertheless, we still support the peoples of Serbia, Bosnia and Herzegovina, Armenia and Georgia.
Mindamellett támogatjuk Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Örményország és Grúzia népeit.
EnglishAnother result may be a further strengthening of Armenia's increasing dependence on Russia.
További következmény lehet, hogy Örményország Oroszországtól való függősége tovább erősödik.
EnglishIt is progress that Turkey and Armenia have agreed to improve mutual relations.
Szintén előrehaladás, hogy Törökország és Örményország megállapodtak a kölcsönös kapcsolatok javításában.
EnglishThe bookings for the Armenia that had been made in London were photographed.
Az Armeniára bejegyzett helyfoglalásokat fényképezték le.
EnglishEC-Armenia Partnership and Cooperation Agreement (vote)
Partnerségi és együttműködési megállapodás az EK és Örményország között (szavazás)
EnglishHowever, Armenia would be much more credible if it finally withdrew its troops from Azerbaijan.
Ugyanakkor Örményország sokkal hitelesebb lenne, ha végre visszavonná csapatait Azerbajdzsánból.
EnglishThe next item is the debate on five motions for a resolution on Armenia.
A következő megvitatandó napirendi pont az Örményországra vonatkozó öt állásfoglalásra irányuló indítvány.

Synonyms (English) for "Armenia":

Armenia