EN arrangement
volume_up
{noun}

arrangement (also: agreement, compact, compromise, pact)
- ARRANGEMENT BETWEEN THE UNITED STATES AND THE COMMUNITY CONCERNING CHEESES ;
- az Egyesült Államok és a Közösség között a sajtokról létrejött megállapodás;
- ARRANGEMENT CONCERNING BEEF BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE COMMUNITY ;
- Az Argentin Köztársaság és a Közösség között létrejött megállapodás a marhahúsról;
CONTENT OF ARRANGEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE COMMUNITY CONCERNING BEEF
Az Ausztrália és a Közösség között a marhahúsról létrejött megállapodás tartalma
A high entropy arrangement is one that there are many arrangements that look that way.
Egy nagy entrópiájú elrendezés az, amelyikben sok olyan elrendezés van, ami úgy néz ki.
Balensa was fairly tolerant of the arrangement, in that he'd ceded her most of the rest of the apt.
Balensa nem nagyon tiltakozott az elrendezés ellen, főleg, hogy cserébe megkapta a lakás szinte teljes maradék részét.
By arrangement with the police, very little was allowed to come out.
A rendőrséggel való megegyezés alapján alig szivárgott ki valami.
The second point was the arrangement whereby Parliament was to be more closely involved in the continuing development of the security provisions.
A második pont az a megegyezés volt, amely szerint a Parlamentnek szorosabban részt kellene vennie a biztonsági rendelkezések folytatódó fejlesztésében.
He had never before supposed that, could Wickham be prevailed on to marry his daughter, it would be done with so little inconvenience to himself as by the present arrangement.
Soha nem gondolta volna, hogy ha Wickhamet rá lehet is bírni a házasságra, ez olyan kevés áldozattal jár majd, mint az ajánlott megegyezés.
arrangement (also: accord, compact, covenant, settlement)
No, there would be an arrangement between the banks and the police.
Lehet, hogy van valami egyezség suba alatt a bankok és a rendőrség között.
arrangement (also: adjustment, dispatch, disposal, fixing)
arrangement
volume_up
elsimítás {noun} [fig.]
arrangement

Context sentences for "arrangement" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI tried to appear unhappy with this arrangement when my mother explained it to me.
Megpróbáltam boldogtalan képet vágni, amikor anyám közölte velem a határozatot.
EnglishI think it important to emphasise that this is not a very bureaucratic arrangement.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy ez nem egy kifejezetten bürokratikus szabályozás.
EnglishFurthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.
Továbbá a szabályok az Európai Unió valamennyi országára érvényesek lesznek.
EnglishBy arrangement with Miss Blacklock, Sergeant Fletcher had the run of the house.
Fletcher engedélyt kapott Miss Blacklocktól, hogy azt csinálhat a házban, amit akar.
EnglishFirstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
Az első az általános rendelkezés, amely minden kedvezményezett országra érvényes.
EnglishWe have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.
A veszélyben lévő hajók fogadásával kapcsolatos intézkedéseket is megszigorítottuk.
English- ARRANGEMENT BETWEEN CANADA AND THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CONCERNING CHEESE ;
- az Európai Gazdasági Közösség és Kanada közötti levélváltás a sajtokról;
EnglishThis will enable King Casmir to make the best possible arrangement.”
Casmir király így a lehető legmegfelelőbb személyt választhatja ki számodra.
EnglishIN ITS REPLY REGARDING THIS ARRANGEMENT , HUNGARY WILL MAKE THE FOLLOWING DECLARATION :
Erre a megállapodásra válaszolva, Magyarország az alábbi nyilatkozatot teszi:
EnglishThis optional arrangement is unacceptable and in conflict with EU competition rules.
Ez a választható eljárás elfogadhatatlan, és ellentétes az EU versenyjogi szabályaival.
EnglishFor which reason they felt it necessary to maintain the comical arrangement.
Ezért érezték úgy, hogy fenn kell tartaniuk ezt a nevetséges tákolmányt.
EnglishAnd are you now confident a sustainable long-term arrangement may be established?
Továbbá jelenleg biztos-e Ön abban, hogy fenntartható, hosszú távú rendezésre kerülhet sor?
EnglishI agreed to this, and the arrangement was duly carried out on the following morning.
Ebbe beleegyeztem, s a következő reggel pontosan elintéztük ezt a megbeszélés értelmében.
EnglishHow else to explain the chaotic arrangement of vessels, one on top of the other?
Különben hogyan kerültek volna összevissza egymás tetejére a hajók?
EnglishIf it suits, we'll probably want to make a longer arrangement with you.
Ha megfelelőnek találjuk a szobát, valószínűleg hosszabb időre is kivennénk.
EnglishIt was not a phasing out arrangement, it was a successor arrangement.
Nem lépcsőzetes megszüntetésre irányuló intézkedés volt, hanem utódintézkedés.
EnglishAlthough its arrangement was peculiar, the room had great warmth and livability.
Különös elrendezése ellenére a szoba melegséget, életet sugárzott.
EnglishWe are less enthusiastic about the new arrangement of many of the portfolios.
Kevésbé vagyunk viszont lelkesek az új megegyezéssel kapcsolatban több tárcára vonatkozóan.
EnglishHe had not brought about this arrangement, but it suited him very well.
Nem Craddock intézte úgy, hogy ebben az elrendezésben foglaljanak helyet de annál jobb.
EnglishSetting up a cooperation arrangement along these lines is the aim behind this initiative.
Egy e vonalak mentén felállított együttműködés célja hívta életre ezt a kezdeményezést.