"array" translation into Hungarian

EN

"array" in Hungarian

HU

EN array
volume_up
{noun}

array (also: file, line, range, rank)
volume_up
sor {noun}
And in the end, you achieve something like this where an electrode array is inserted inside the cochlea.
És végül valami ilyesmit érünk el, egy sor elektródát illesztünk a csigába.
I am convinced that this is an important step, but today's step must be followed by an array of subsequent steps.
Meggyőződésem, hogy ez egy fontos lépés, de ezután követnie kell egy sor következő lépésnek ezt a mait.
Today aviation is a highly-developed industry, making 'flying machines' which are increasingly better equipped with an array of instruments.
Napjaink repülése rendkívül fejlett iparág, amely olyan "repülő gépezeteket” gyárt, amelyek egyre jobban fel vannak szerelve egy sor eszközzel.
array (also: order, orderliness, rank, rate)
volume_up
rend {noun}

Synonyms (English) for "array":

array

Context sentences for "array" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI got a hit on you first night out when you ran over the Oregon SOSUS array.
Eltaláltam magukat az éjjel, amikor átjutottak az Oregon SOSUS jelfogója fölött.
EnglishIf we deploy the electromagnetic array, there should be no collateral damage.
Ha bekapcsoljuk az elektromágneses sugarat, nem lesznek ártatlan áldozatok.
EnglishAnd by now the array of cameras throughout the palace would be looking for him.
A mennyezetlemez visszaemelése óriási erőt igénylő feladatnak bizonyult.
EnglishReturns the relative position of an item in an array that matches a specified value.
Kiszámítja a megadott értékkel egyező tömb egy elemének relatív helyzetét.
EnglishSlowly, so as not to make too great a bend in the towed array, USS Maine reversed course.
Lassan, hogy ne zavarja meg a vontatott hidrofont, a USS Maine irányt változtatott.
EnglishPolearms, glaives, double-edged axes and maces, an array of melee weapons.
Bárdok, pallosok, kétélű balták, buzogányok, barbár fegyverek egész tárháza volt náluk.
EnglishNaked and holding up bloody stumps in futile array, Elminster faced the pit fiend.
Elminster meztelenül, véres ujjbegyekkel nézett szembe az ősdémonnal.
EnglishShe soared in sudden bright array high above the astonished heads of her fellow worshipers.
Hirtelen támadt fénysugárban szárnyalt, jóval a döbbent hittársai feje felett.
EnglishAn elaborately jointed array of bones landed in my lap, spasming like a broken crab.
Egy nagy adag az én ölemben kötött ki, a darabkák úgy vonaglottak, mint egy összetört rák.
EnglishIt curled back its upper lip, baring its formidable array of teeth.
Rettentő felső fogsoráról felhúzta az ajkát, de ez már csak üres fenyegetés volt.
EnglishThe towed array was straightening out, and the torpedo was still back there.
A vontatott hidrofonsor kiegyenesedett, a torpedó feltűnt a kijelzőn.
English'Captain,' the XO said, 'that maximizes the effectiveness of his towed array.'
- Kapitány - mondta az első tiszt -, így maximális lesz a vontatott hidrofonjuk hatékonysága.
EnglishThey crisscrossed the fragile delta with a slashing array of neat little ditches.
Keresztül-kasul kaszabolták, darabjaira szabdalták a láp vidéket.
EnglishThere seemed to be little organization to the vast array of tents.
A temérdek sátor látszólag minden rendszer nélkül lett felállítva, véletlenszerűen.
English'I told each one to run over that SOSUS array for a noise check.
Mindegyiknek megmondtam, hogy fussanak át a SOSUS-jelfogón egy zajellenőrzésre.
English'Lost it, the curve in the towed array just ruined our reception.'
A gyors emelkedés megzavarta a vontatott szonárt - tárta szét a kezét Rikov.
EnglishThe other aspects of base-security were handled at the Cobra Dane array.
Más tekintetben a Cobra Dane radar gondoskodott a bázis biztonságáról.
EnglishIt took several minutes for her towed-array sonar to straighten out and be useful again.
Beletelt néhány percbe, mire a vontatott hidrofon irányba állt, és újra használhatóvá vált.
EnglishThe eyes looking into his blazed up in fury, and tentacles rose in a menacing array.
A vörös szempár felizzott, és a csápok vészjóslóan megmozdultak.
EnglishCorbell examined the array of eight buttons by the light from his helmet.
Corbell megvizsgálta a sisakján levő lámpa fényénél a nyolc gombot.