EN

art {noun}

volume_up
1. art
Now art is something that in the secular world, we think very highly of.
A művészet olyasmi, melyet a szekuláris világban roppantul megbecsülünk.
It was lost, with all Art worked in Faerun in that breath, in the passing of Mystra.
Elveszett, mint a művészet egésze Faerűnön, amikor Mystra eltávozott.
All Art in the Realms is going rogue, the Simbul answered plainly.
- A művészet a Birodalmak egész területén elszabadult - felelte egyszerűen Simbul.
It isn't only art that's incompatible with happiness; it's also science.
Nemcsak a művészet összeférhetetlen a boldogsággal; a tudomány is az.
Neither art nor philosophy will exist any longer on the earth.
Nem lesz többé sem művészet, sem tudomány a földön.
Azért, mert ez ,.az egész" egy feledésbe merült tudomány része.
2. obsolete
But, in my opinion, it is a paltry device, a very mean art.
De véleményem szerint ez hitvány fogás, igen alacsony mesterkedés.
HU

l'art pour l'art {noun}

volume_up

Context sentences for "art" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt started with books; the next thing will be works of art in European museums.
A könyvekkel kezdték, ezután majd az európai múzeumok műalkotásai következnek.
EnglishThey went to night classes in literature, philosophy, art history, and politics.
Esti iskolában tanultak irodalmat, filozófiát, művészettörténetet, politikát.
EnglishHow much of our art and our knowledge comes from those who've lived into old age?
Mennyit köszönhet művészetünk és tudásunk azoknak, akik megérték az öregkort!
EnglishI liked her playing; rather like the Art of the Fugue, her seamless variations.
Szerettem, ha játszott; tökéletes variációi emlékeztettek a Fúga Művészetére.
EnglishIt was an art which I loved truly, from having done my own similar form of it.
Nagyon tetszett ez a művészet, az én kezemből is kikerültek hasonló alkotások.
EnglishIt's called the Art, and with it I will be able to step into the dreams of America.
Ezt hívják a Tudásnak, és ennek segítségével képes leszek belépni Amerika álmaiba.
English'Sweet words - an hundred thousand - that thou art his father and mother and such all.
- Kedves szavakat, százezret, hogy te vagy az apja is, az anyja is és csupa jót.
EnglishPaphnutius, thou art become celebrated by thy works and powerful by thy word.
- Paphnutius, te híres vagy cselekedeteid által, és hatalmas szavad erejével.
EnglishCarriage of objects and works of art for exhibition or for commercial purposes.
1. Műtárgyak és műalkotások szállítása kiállítási vagy kereskedelmi célokra.
EnglishThou art no longer my Champion, Sparhawk, but the Champion of all this world.
Te többé már nem az én bajnokom vagy, Sparhawk, hanem az egész világ bajnoka.
EnglishIn fact, a microecosystem must be involved ... all formatted for the purpose of art.
Egy olyan rendszer, amelynek minden egyes eleme a művészet érdekeit szolgálja.
EnglishI thought of her words suddenly: history doesn't matter; art doesn't matter.
Hirtelen Akasa szavaira gondoltam: A történelem nem számít, a művészet nem számít.
English'A wanderer, as thou art, but a most sober Bengali from Dacca - a master of medicine.
- Olyan vándor, mint magad, egy okos bengali Dakkából, az orvosszerek mestere.
EnglishHe would burn down the Museum of Modern Art and outlaw the word democracy.
Felgyújtja a Modern Művészetek Múzeumát, és betiltja azt a szót, hogy demokrácia.
English10:03 AM Monday - New Haven, Connecticut Our Father, who art in Heaven...
Hétfő reggel 10:03 - New Haven, Connecticut "Mi atyánk, ki vagy a Mennyekben..."
EnglishParallel parking is an art form in England that he still remembered how to perform.
Small cigarettára gyújtott, Truelove pedig elővette kedvenc rózsafa pipáját.
EnglishThen I realized how, you know, the world of modern art is particularly topsy-turvy.
És akkor rájöttem, hogy a modern művészet világa egy kifejezetten összekutyult világ.
EnglishAnd he entered into the hall again; and he said to Jesus: Whence art thou?
De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.
EnglishA vulgar moneymaker has, perhaps, a secret appreciation of some delicate work of art.
Egy közönséges pénzhajhász esetleg valamilyen művészetért rajonghat titokban.
EnglishFulano had described the cave paintings as the Sistine Chapel of paleolithic art.
Fulano a barlangfestményeket a Paleolitkor Six-tusi Kápolnájának nevezte.