"article" translation into Hungarian

EN

"article" in Hungarian

EN article
volume_up
{noun}

1. general

article (also: contribution, item, story)
volume_up
cikk {noun}
This Article shall not apply in circumstances where Article 22 (3) applies.
(3) Ez a cikk nem vonatkozik a 22. cikk (3) bekezdésében foglalt körülményekre.
Point 32 states, 'Article 17 shall be replaced by the text of Article 12.'
A 32. pont szerint "a 17. cikk szövegét a 12. cikk szövege veszi át”.
(b) In Article 8 (3), Article 1 (1) is replaced by Article 1 (2).
b) A 8. cikk (3) bekezdésében az "1. cikk (1) bekezdésében" helyébe "1. cikk (2) bekezdésében" lép.
article (also: story, write-up)
The article said there were many unanswered questions.
Az újságcikk azt állította, hogy sok megválaszolatlan kérdés van.
The truth is our son was taken from us... for an article in a newspaper.
Az igazság az, hogy a fiunkat elvették melőlünk egy újságcikk miatt.
That is the title of a press article I found when researching the subject.
Ez egy újságcikk címe, amelyre a téma után kutatva bukkantam rá.
article
volume_up
ágazat {noun} (hité)

2. linguistics

article

Synonyms (English) for "article":

article
English

Context sentences for "article" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe still have to clarify certain matters: the issues associated with Article 24.
Tisztáznunk kell továbbá különböző kérdéseket: a 24. cikkhez kapcsolódó ügyeket.
EnglishArticle 5 of the Constitution of the Portuguese Republic could not be clearer.
A Portugál Köztársaság alkotmányának 5. cikke nem is fogalmazhatna világosabban.
EnglishArticle 13 of Annex VII to the Staff Regulations is hereby amended as follows:
A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 13. cikke a következőképpen módosul:
EnglishThe first paragraph of Article 28 of Annex VIII is replaced by the following:
A VIII. melléklet 28. cikkének első bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
EnglishThe amendment to Article 852/2004, as we have said, will be discussed later.
Ahogy az már elhangzott, a 852/2004/EK rendelet módosításáról később tárgyalunk.
EnglishCould you perhaps also give me the article number on which you base that guarantee?
És ha esetleg azt is meg tudnák mondani, hogy melyik cikken alapul ez a garancia?
EnglishArticle 61 of the EEA Agreement is closely modelled on Article 87 of the EC Treaty.
Az EGT-megállapodás 61. cikkét alapvetően az EK-Szerződés 87. cikkéről mintázták.
EnglishArticle 31 of the Russian Constitution, however, guarantees the freedom of assembly.
Az orosz alkotmány 31. cikke mindazonáltal szavatolja a gyülekezési szabadságot.
EnglishHaving regard to the 1979 Act of Accession, and in particular Article 146 thereof,
Tekintettel az 1979. évi csatlakozási okmányra, és különösen annak 146. cikkére,
EnglishFirst indent of Article 9 of Regulation No 11 is hereby replaced by the following:
A 11. rendelet 9. cikknek az első francia bekezdését a következő helyettesíti:
EnglishThat is why we need an outright rejection of Article 47 because nothing else will do.
Ezért kell azonnal visszautasítanunk a 47. cikket, mert semmi más nem lesz elég.
EnglishAnd of course I knew that he lived in Maine, because of the recent article in People.
És hát persze tudtam, hogy Maine-ben él, mert nemrég olvastam róla a People-ben.
EnglishI have therefore tabled an amendment to Article 81 in order to clarify its wording.
Ezért módosítást nyújtottam be a 81. cikkhez a megszövegezés tisztázása érdekében.
EnglishOur interpretation of Article 290 of the Treaty of Lisbon backs up our demand.
A Lisszaboni Szerződés 290. cikkére adott értelmezésünk indokolja kérésünket.
EnglishThe first paragraph of Article 14 of Annex VIII is replaced by the following:
A VIII. melléklet 14. cikkének első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
EnglishThe second sentence of Article 4a of Annex VII shall be replaced by the following:
(2) A VII. melléklet 4a. cikke második mondatának helyébe a következő szöveg lép:
EnglishFinally, I think that the proposal should not refer to Article 100 of the Treaty.
Végül úgy vélem, hogy a javaslatnak nem kellene a szerződés 100. cikkére hivatkoznia.
EnglishAs a result of that disarray, Article 7 of the Treaty on European Union was inserted.
A zűrzavar eredményeként beiktatták az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkét.
EnglishI do not think so and I believe they even violated Article 34 of the Treaty.
Nem hinném, és véleményem szerint még meg is sértették a szerződés 34. cikkét.
EnglishThis Directive shall in no way prejudge measures based on Article 100 of the Treaty.
Ez az irányelv semmiben sem érinti a Szerződés 100. cikkén alapuló intézkedéseket.