"artificial" translation into Hungarian

EN

"artificial" in Hungarian

EN artificial
volume_up
{adjective}

artificial (also: imitation)
We could start with the abolishment of this artificial VAT delivery.
Kezdhetnénk azzal, hogy eltöröljük ezt a mesterséges, héa-alapú hozzájárulást.
Indeed, it can be grown in natural ponds or artificial structures.
Az alga előállítható természetes tavakban és mesterséges létesítményekben egyaránt.
Artificial barriers are thus placed in the way of the activities of service providers.
Így mesterséges akadályokat állítanak a szolgáltatók tevékenységének útjába.
She gave a timid and artificial laugh, and spoke hesitantly.
Végül bátortalan, erőltetett nevetéstől akadozó hangon megszólalt:
She compromised with a patently artificial smile, followed by a light kiss on the cheek.
Charmaine végül egy halvány mosolyt erőltetett az arcára, és gyengéden megcsókolta Martyt.
artificial (also: synthetic, synthetical)

Synonyms (English) for "artificial":

artificial

Context sentences for "artificial" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJefferson was to have artificial legs?
Egy olyan módon megsérült embernek, mint Jefferson, nem lehet műlábat csinálni?
EnglishNo natural light shafts brought illumination, only artificial phosphor glows.
A testőrök bólintással üdvözölték Harit, majd úgy tettek, mintha észre sem vennék.
EnglishCommemoration of the Holodomor, the Ukraine artificial famine (1932-1933) (debate)
Megemlékezés a holodomorról, a nagy ukrajnai éhínségről (1932-1933) (vita)
EnglishThen he realized that the cloister was brilliantly lit with artificial light.
Megtalálta a kőlépcsőt, amely a mélyből a kolostor földszintjére vezetett.
EnglishRafter said, in a slightly artificial voice.
Esther Walters odalépett hozzájuk, Mr. Rafiel pedig enyhén, mesterkélt hangon így szólt:
EnglishNow what we do is synthesize an artificial Deja Eprouve for the patient.
Például azt, hogy a mindent elsöprő menekülési vágyat valósággá változtatjuk.
EnglishIt establishes an artificial level playing field between banana-exporting countries.
A megállapodás mesterségesen teremt egyenlő feltételeket a banánexportőr országok számára.
EnglishCommemoration of the Holodomor, the artificial famine in Ukraine (1932-1933) (
Megemlékezés a Holodomorrol, az Ukrajnában 1932-33-ban mesterségesen előidézett éhínségről (
EnglishWould this artificial, carefully maintained world still be here after all that time?
Vajon itt lesz ez a mechanikus földi paradicsom annyi id múltán is?
English`I've looked into this matter, the Talamasca, etcetera,' he said in a bright, artificial voice.
Belenéztem ebbe az anyagba, Talamasca, etcetera mondta csillogó, művi hangon.
EnglishThe tawny wave of her hair was spread out on the pillow as if by careful and artificial hand.
Hajának homokszín hulláma szétterült a párnán, művészi gonddal elrendezve.
EnglishBorders, at least on the continent, are mostly rather artificial.
A határok, legalábbis a kontinensen belüli határok leginkább mesterségesek.
English'That I believe,' the colonel said, checking his altitude, compass, and artificial horizon.
- Na, ezt már hajlok elhinni - bólintott az alezredes, miközben a műszerfalat ellenőrizte.
EnglishAll Arnie cared about was politics, and politics was the most artificial damned thing in the world!
Arnie-t csak a politika érdekli, és a politika a legművibb dolog az egész világon.
EnglishGurgeh watched the silent, alien figures move across the artificial landscape of the huge board.
Gurgeh figyelte a csendes, idegen alakokat, ahogy átvágnak a hatalmas tábla művi tájain.
EnglishWe know that if we have a damaged hip, you can put an artificial hip in.
Tudjuk, hogy csípősérülés esetén lehetséges műcsípő beültetése.
EnglishYou can't find a spot in her house to put another artificial flower.
Virtuális esőerdőt teremtett művirágokból, nincs egy körömnyi hely, ahol elférne még egy szál.
EnglishA nation was great because of power, and his country's power was just as artificial as a poem.
Egy nemzetet a hatalom tesz naggyá, hazájának hatalma pedig olyan fiktív, mint egy költemény.
EnglishAnd I could not get the memory of Cortland's artificial smile out of my mind.
És nem tudtam kiverni a fejemből Cordand művi mosolyát.
EnglishTurning to look at Hari, the artificial Gornon offered him a gentle smile.
R. Gornon a professzorra nézett és szelíden elmosolyodott.