"as far as possible" translation into Hungarian

EN

"as far as possible" in Hungarian

EN

as far as possible

volume_up
As far as possible, specifics are the most useful thing.
Amennyire lehetséges, a részletek a legfontosabbak.
Before all in the grove awoke she must go as far as possible.
Mielőtt a ligetben mindenki felébred, olyan messzire kell jutnia, amennyire lehetséges.
The European Union should push ahead with a single register and, as far as possible, common education.
Az Európai Uniónak egy egységes nyilvántartást kellene szorgalmaznia, valamint - amennyire lehetséges - közös oktatást.
The opinions and positions of Members of Parliament will be taken into account as far as possible.
A parlamenti képviselők véleményét és állásfoglalását lehetőség szerint figyelembe vesszük.
It must also, as far as possible, refer to the company's likely future development in the current financial year.
A magyarázatoknak lehetőség szerint a társaság folyó pénzügyi évre várható kilátásaira is ki kell terjedniük.
These amendments must also be line, as far as possible, with the various situations that may be encountered in practice.
A módosításoknak lehetőség szerint a gyakorlatban felmerülő különféle helyzeteknek is meg kell felelniük.
This approach must, however, be part of a joint framework as far as possible.
Ennek a folyamatnak azonban, amennyire csak lehetséges, egy közös keretben kell lezajlania.
Instead, sport should govern itself as far as possible in order to retain its independence and autonomy.
Ellenkezőleg, a sportnak, amennyire csak lehetséges, önmagát kellene irányítania, hogy megőrizhesse függetlenségét és autonómiáját.
The mass preventive deaths of healthy animals have to be avoided as far as possible.
Az egészséges állatok megelőzés célú, masszív halála amennyire csak lehet, kerülendő.
As far as possible you'll be watched over, but your adversaries are rather formidable, and unfortunately you know rather a lot.
Amennyire csak lehet, ügyelünk magára, de a maga ellenségei félelmetesek és maga meglehetősen sokat tud.

Context sentences for "as far as possible" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI have noted all her suggestions and we will act on them as far as possible.
Valamennyi javaslatát tudomásul vettem, és amint lehet reagálni fogunk ezekre.
EnglishIt is far more sensible to stand as far as possible from you and your whisk.
- Szerintem sokkal jobb lenne, ha minél távolabb maradnék felségedtől és a vesszőktől.
EnglishThe mass preventive deaths of healthy animals have to be avoided as far as possible.
Az egészséges állatok megelőzés célú, masszív halála amennyire csak lehet, kerülendő.
EnglishThis approach must, however, be part of a joint framework as far as possible.
Ennek a folyamatnak azonban, amennyire csak lehetséges, egy közös keretben kell lezajlania.
EnglishI have aimed for conciliation solutions as far as possible, and this has now been achieved.
A lehető legteljesebb módon a megbékélésre törekedtem, és ezt most sikerült elérni.
EnglishWe offer our collaboration in order to simplify procedures as far as possible.
Ezért együttműködést ajánlunk az eljárások lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítésének érdekében.
EnglishBefore all in the grove awoke she must go as far as possible.
Mielőtt a ligetben mindenki felébred, olyan messzire kell jutnia, amennyire lehetséges.
EnglishThe Commission had already initially done this very difficult task, as far as possible.
A Bizottság, amennyire csak lehetett, már az elején végrehajtotta ezt a nagyon bonyolult feladatot.
EnglishThe opinions and positions of Members of Parliament will be taken into account as far as possible.
A parlamenti képviselők véleményét és állásfoglalását lehetőség szerint figyelembe vesszük.
EnglishNaturally, keep tabs on all strangers as far as possible.
Aztán, persze, amennyire lehet, szemmel kell tartani a helységbe érkező összes idegent.
EnglishThey should come as far as possible from approved basic material.
A lehetőségek szerint jóváhagyott bázisanyagból kell származniuk.
EnglishWe'd stretched the last four gallons as far as possible and had come up a little short.
Pedig az utolsó négy gallonnal már nagyon spóroltunk, hogy minél tovább tartson, de még így sem lett elég.
EnglishI'd say that the general idea was, repentance, confession, and a wish to make reparation as far as possible.
Szerintem a nő egyszerűen megbánta: meggyónta, mert amit csak lehet, jóvá akart tenni.
EnglishThe staff in women's prison should be women as far as possible, including medical staff.
A női börtönök alkalmazottainak amennyire lehet, nőkből kellene állniuk, beleértve az orvosi személyzetet.
EnglishCaro was chiefly perturbed about me - she wanted me kept right away from it all as far as possible.
Caro főleg miattam nyugtalankodott... azt akar ta, hogy tartsanak a lehető legtávolabb az ügytől.
EnglishI will try to do my best to ensure that this level of knowledge is developed in the future as far as possible.
Mindent meg fogok tenni, hogy biztosítsam tudásunk gyarapodását a jövőben.
EnglishHe wormed his way through the thicket toward the forest, keeping as far as possible beneath the smoke.
Ralph a bozótoson át utat tört magának az erdő felé, a lehetőséghez képest kikerülve a füstöt.
EnglishThus, our task is to support Iranian civil society as far as possible in its resistance movement.
Így feladatunk az iráni civil társadalom ellenállási mozgalmának lehető legnagyobb mértékű támogatása.
EnglishWe are trying to protect consumers as far as possible.
A lehetőségek szerint megpróbáljuk védeni a fogyasztók érdekeit.
English(FR) Mr President, Mrs Doyle, to answer your first question, we are going to try to go as far as possible.
(FR) Elnök úr, Doyle asszony! Első kérdésére válaszolva minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni.

Synonyms (English) for "as far as possible":

as far as possible