"as... so..." translation into Hungarian

EN

"as... so..." in Hungarian

EN

as... so...

volume_up

Context sentences for "as... so..." in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
Tehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
EnglishOpens the %PRODUCTNAME Basic editor so that you can modify the selected library.
A kijelölt könyvtár szerkesztéséhez megnyitja az %PRODUCTNAME Basic szerkesztőt.
EnglishSo Carrie got up, went to her bed, and slid between the cool sheets.
De csend volt; Így hát felkelt, az ágyához lépett, és bebújt a hűvös paplan alá.
EnglishWe do not know why expenditure on research and development is growing so slowly.
Nem tudjuk, hogy a kutatás-fejlesztési beruházások növekedése miért olyan lassú.
EnglishAnd sight of Ned, looking so white and lost behind the oversized steering wheel.
És Nedét, aki olyan sápadtnak és elveszettnek tűnt a túlméretezett volán mögött.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Ha egy 12 órás repülőúton vagyok, akkor lehet látni a repteret, ahonnan indultam.
EnglishSo, we are now at the stage where we are creating creatures for our own purposes.
Tehát elértük azt a szintet amikor élőlényeket hozhatunk létre saját céljainkra.
EnglishThat hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
Nem bírtam... Nagyon szíven ütött mindazok után, amin ezek az emberek átmentek.
EnglishSo, in fact at this point there are only 200 breeding gharial left in the wild.
Valójában ebben a pillanatban mindössze 200 nemzőképes gaviál maradt a vadonban.
EnglishDumbfounded, Surgath did so, holding it up to the light of the whirling scepter.
Surgath tompán úgy tett és a jogar végénél szikrázó fény elé tartott egy követ.
EnglishSo, he's on his way, Madine said, and laced his fingers together in anticipation.
Tehát végre elindult a rejtekhely felé mondta Madine, majd mély lélegzetet vett.
EnglishThat one action, so automatic she could not even really remember performing it.
Csak az a tett mentette meg az életét, amelyet gondolkodás nélkül hajtott végre.
EnglishUgly, she thought, an ugly grotesque man; but when he plays, who would think so?
Csúf, gondolta Morgaine, csúf, groteszk férfi, de amikor játszik, ki gondol erre?
EnglishMy dear Sollace, what is so urgent as to bring you here during my consultations?
- Drága Sollace-om, mi olyan sürgős, hogy egy fontos megbeszélés közepén zavarsz?
EnglishWhat you need are the threads and IDs so you'll know how to proceed tactically.
Téged a nevek , összefüggések érdekelhetnek, hogy tudd, mi a teendő taktikailag.
EnglishSounds like they're gonna shoot Aaron so full of poison it'll come out his eyes!
Úgy néz ki, Aaront úgy tele fogják pumpálni méreggel, hogy kidülled a szeme tőle.
EnglishSo that chap in the photo might well be nothing at all just another coincidence.
Mi van akkor, ha az a fickó, akit lefényképeztünk, ugyanilyen véletlen egybeesés.
EnglishIf I did so, I would not be paid travelling expenses or any other compensation.
Ha így tennék, nem térítenék meg az útiköltséget, illetve az egyéb költségeimet.
EnglishFor a man of seventy, he seems sound, though his eyes are not so keen as before.
- Hetven évéhez képest jó állapotban van, bár a szeme nem olyan éles, mint régen.
EnglishThere is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
Így tehát nincs esély arra, hogy ezt megtegyük, mivel akkor semmit sem érnénk el.

Similar translations for "as... so..." in Hungarian

so conjunction
as adverb
as conjunction