"as stated above" translation into Hungarian

EN

"as stated above" in Hungarian

EN

as stated above

volume_up

Context sentences for "as stated above" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFor the reasons stated above, I abstained in the vote on the joint resolution.
A fenti okok miatt tartózkodtam a közös állásfoglalás szavazásakor.
EnglishFor the reasons stated above, I felt compelled to vote in favour.
A fent említett okok arra késztettek, hogy a jelentés mellett szavazzak.
EnglishFurthermore, as stated above, bolts are not necessarily combined with nuts and washers.
Továbbá, mint fentebb megjegyeztük, az anyacsavarokat nem feltétlenül szükséges anyával és alátéttel együtt felhasználni.
EnglishDespite this concern, we agree - as stated above - with the general ideas of the report and think it is very helpful.
Ezen aggály dacára, miként fentebb leszögeztük, egyetértünk az általunk igen hasznosnak tartott jelentés általános felvetéseivel.
EnglishWe support many of the wordings in this report, but, for the reasons stated above, we have chosen to vote against the report as a whole.
A jelentés legtöbb következtetésével egyetértünk, a fent említett okok miatt azonban a jelentés egészét elutasítottuk.
Englishas stated above
EnglishOn the grounds stated above, in the voting I have opted for the adoption of the regulations to protect such workers as soon as possible.
A fentiek alapján annak érdekében, hogy az ilyen munkavállalók mielőbb védelemben részesülhessenek, a szavazáskor a szabályozások elfogadása mellett szavaztam.
EnglishJust as the mage was about to nod, just as Azriim's shadowed eyes glowed bright with the thought of doing violence, Cale, as calm as the Dragon Sea doldrums, stated above the rain, Four.
Mielőtt még Vraggen jelezhetett volna, mielőtt még Azriim eltérő színű szemei ismét felcsillanhattak volna, Cale halálos nyugalommal megszólalt.

Similar translations for "as stated above" in Hungarian

above adverb
above preposition
above adjective
as adverb
as conjunction