"as was only just" translation into Hungarian

EN

"as was only just" in Hungarian

EN

as was only just

volume_up

Context sentences for "as was only just" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd there, the rosary and the prayer book as if she'd only just laid them down.
Ott pedig a rózsafüzér és az imakönyv, mintha csak az imént tette volna le őket.
EnglishParliament has only just approved mobilisation of the EUSF, almost a year later.
A Parlament az EUSZA igénybevételét csak közel egy évvel később hagyta jóvá.
EnglishFather Mattingly had only just come south from the seminary in Kirkwood, Missouri.
Mattingly atya épphogy megérkezett Délre a szemináriumból, a missouri Kirkwoodból.
EnglishHe struck in a humming circle behind him and Ralph only just parried the blow.
Zúgó kört írt le dorongjával, Ralph épp csak hogy ki tudta kerülni az ütést.
EnglishWe only just discovered that Mr. Frye was killed last Thursday, Preston said.
Mi csak most tudtuk meg, hogy Mr. Frye-t múlt csütörtökön megölték - felelte Preston.
EnglishShe could have sworn that Rowan had been looking at her, and had only just looked away.
Esküdni mert volna, hogy Rowan őt nézte, csak most fordította el a tekintetét!
EnglishSo we are starting to get a handle on this, but only just the beginnings.
Szóval elkezdtük megtanulni ezen a nyelven, de nagyon az elején járunk még.
EnglishIt was only just coming clear to him why Ramses had done what he had done.
Csak mostanra tudta tisztázni magában, miért is tette Ramszesz, amit tett.
EnglishI couldn't believe it was only just over an hour that I'd been on board the Tempest.
El sem tudtam hinni, hogy alig egy órája még a Vihar fedélzetén voltam.
EnglishI voted in favour, bearing in mind that the principal task has only just begun.
Mindamellett mellette szavaztam, figyelembe véve, hogy a fő feladat még csak most kezdődött.
EnglishIt must have been April i5th, and he had only just filed his income tax.
Április tizenötödikén kellett lennie, Ryan épp kitöltötte az adóbevallását.
EnglishI had a meeting in Sweden late last night and have only just arrived.
Volt tegnap egy késő esti megbeszélésem Svédországban, és csak most érkeztem.
EnglishI saw again the museum that the villagers on this island had only just burnt.
Ismét a múzeumot láttam, amelyet az imént gyújtottak fel a falusiak.
EnglishRoger edged past the chief, only just avoiding pushing him with his shoulder.
Roger megkerülte a főnököt, oly szorosan ment el mellette, majdhogy el nem lökte a vállával.
EnglishThe ledge was wet, and narrow, only just affording space to accommodate them all.
A kiszögellés nyirkos volt, és keskeny, éppen hogy elfértek rajta.
EnglishMy lips were the only moving parts, and then only just I was mumbling excuses, weak excuses.
Csak az ajkaim mozogtak, azokkal meg kifogásokat motyogtam, halálgyenge kifogásokat.
EnglishI laughed and said, "Well we've only just started it, you can have a little bit of it."
Nevetve mondtam: "De mi még épp, hogy belefogtunk, csak egy kis darabkát adhatunk belőle."
Englishhe shouted to Ansling, who had only just entered the room.
(t- Hol találkozik Yurival? - bődült rá Anslingre, aki akkor lépett be.
EnglishShe was only just reawakened, my goddess, risen like a magnificent butterfly from its cocoon.
Õ csak fölébredt, az én istennőm, kikélt bábjából, mint egy pompás pillangó.
English`Well, Dr Mayfair, if you don't mind my saying so, it only just happened.
Hát, Mayfair doktornő, ha szabad így mondanom, épp csak most történt.