EN

as you like

volume_up
Call it what you like, do what you like; remember the rule: Be careful.
Hívjátok, ahogy tetszik, csak a szabályt ne felejtsétek: óvatosan.
If you like, and I took out my dice for the ritual game of Quatre Vingt-et-un.
Ahogy tetszik feleltem és kihúztam kockámat a rituális játékhoz, a Quatre Vingt-et-un-höz.
As you like, but know that I will think no less of you when you change your mind.
Ahogy tetszik, de tudnod kell, hogy akkor sem fogok rólad kevesebbet gondolni, ha meggondolod magad.
- Ahogy parancsolja, asszonyom.

Context sentences for "as you like" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf you like, Anton Antonovich, I'll sell you the dog we were bargaining about.
Nem bánom, Anton Antonovics, legyen öné az a kan kutya, amire a múltkor alkudott.
English'You can read the signs how you like, but there may be other ways to explain them.
- Azt olvasom ki a jelekből, ami tetszik, de azoknak más magyarázatuk is lehet.
EnglishI'm sorry to barge in on you like this, but I wanted to talk to you in person.
Sajnálom, hogy csak így berontottam,...de személyesen akartam beszélni önökkel.
EnglishNow that I have touched it carefully, we can talk about funny things if you like.
De most, hogy már óvatosan hozzáértem, ha tetszik, beszélhetünk vidám dolgokról is.
EnglishAs you like, said Somervale, clearly gearing himself up for a substantial speech.
Ahogy akarja mondta Somervale és látszott, hogy felkészül egy kiadós beszélgetésre.
EnglishAnd, um, could you, like, check the oil and all that other junk under the hood?
És, ellenőrizné, az olajszintet, és minden egyéb bigyót a motorháztető alatt?
EnglishHey, man, I shouldn't have disrespected you like that, in front of everybody.
Hé, ember, nem kellett volna olyan tiszteletlennek lennem veled mindenki előtt.
EnglishI brought you a list, said Superintendent Garroway, in case you like to consult it.
Hoztam erről egy listát mondta Garroway felügyelő, és előhúzott egy papírlapot.
EnglishA continent of being, if you like, the perimeters of which are sleep and death.
A lét kontinense, ha úgy tetszik, melynek kerületét az álom és a halál adja.
EnglishWould you like to wait until the message has been sent before quitting or quit now?
Ha csak a levél elküldése után akar kilépni, akkor válassza most a Várjon gombot.
EnglishYou can come with me to our house in Amsterdam, and go and come as you like.
Elkísérhetsz amszterdami házunkba, ahol úgy jöhetsz-mehetsz, ahogy neked tetszik.
EnglishYou can split the Kate editor as many times as you like and in either direction.
A Kate szerkesztőablak tetszés szerinti számú nézetre felosztható, bármelyik irányban.
EnglishSo... how often do you, like... you know, like, get somebody to go home with you?
Szóval... milyen gyakran... tudod, veszel rá valakit hogy hazamenjen veled?
EnglishYou won't be doing me any favor, he said, by telling him I've talked to you like this.
Ha elmondod neki, hogy beszéltem veled, nem teszel vele nagy szívességet mondta.
EnglishWell you're about to meet the tribe, Strauss, whether you like them or not.
Nos, hamarosan találkozni fog a falkával, Strauss, akár kedveli őket, akár nem.
EnglishWould you like to convert the message to plain text or send it in HTML anyway?
Szeretné az üzenetet sima szöveggé alakítva elküldeni, vagy maradjon HTML formátumú?
EnglishA different pollen signature, if you like, or a different pollen fingerprint.
Egy másfajta pollenkézjegy, ha úgy tetszik, vagy egy más pollen-ujjlenyomat.
EnglishBut do you like being slaves? the Savage was saying as they entered the Hospital.
De hát szerettek rabszolgák lenni? mondta éppen a Vadember, amint beléptek a kórházba.
EnglishShe paused and said in a matter-of-fact voice, Would you like me to leave now?
Egy kis szünet után száraz hangon folytatta: Akarja, hogy azonnal elmenjek?
EnglishIf you like, I can introduce you to the people responsible for the new me.
Ha akarod, bemutathatlak azoknak az embereknek, akiknek az új énemet köszönhetem.

Similar translations for "as you like" in Hungarian

you pronoun
Hungarian
like adjective
like noun
like adverb
like conjunction
Hungarian
as adverb
as conjunction