"as you wish" translation into Hungarian

EN

"as you wish" in Hungarian

EN

as you wish {adverb}

volume_up
as you wish
volume_up
ahogy szeretnéd [ex.]

Context sentences for "as you wish" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe just raise the glass to each other and, if you wish, we can touch the edges.
Csak fölemeljük a poharat, egymás felé, és ha akarod, összeértetjük a szélét.
EnglishI am prepared to do the service of termination, should you wish it, he ofered.
Kész vagyok végrehajtani a megsemmisítés szolgálatát, ha úgy akarod ajánlotta.
EnglishEnter the databases types you wish to exclude from the backup operation here.
Itt lehet megadni, mely adatbázisokat szeretne kizárni a biztonsági mentésből.
EnglishBut why should you wish to persuade me that I feel more than I acknowledge?
- De miért akarod velem elhitetni, hogy másként érzek iránta, mint ahogy mondom?
EnglishIf you wish to pay last respects, you've only a little time, the governor told them.
Ha utolsó tiszteletüket le akarják róni, igyekezzenek mondta nekik a helytartó.
EnglishAnd he may tell you that he does what you wish, but he does what he wishes.
Mondhatja neked, hogy azt teszi, amit akarsz, de közben azt teszi, amit ő akar.
EnglishWe are miracles or horrors, he said quietly, depending upon how you wish to see us.
Csodák vagy iszonyatok vagyunk szólt halkan , attól függ, minek akarsz látni.
EnglishCall it what you wish-I need your strength, your conviction, your determination.
Nevezd, aminek akarod szükségem van az erődre, a meggyőződésedre, a határozottságodra.
EnglishEnter the command you wish to execute or the address of the resource you want to open.
Adja meg a végrehajtani kívánt parancsot vagy a megnyitni kívánt erőforrás címét.
EnglishKing Uriens, she said, for the sake of our good knight Uwaine, I will do as you wish.
- Uriens király - mondta -, jó Uwaine lovagunk kedvéért teljesítem a kívánságodat.
EnglishIf you wish to treat it only as a sword, then call your smiths to make you another!
Ha csupán kardként akarod használni, hívasd a kovácsaidat, hogy készítsenek másikat!
EnglishGo while still you may or I will find a way to make you wish that you had.
Menj, amíg teheted, vagy gondoskodom róla, hogy azt kívánd, bár elmentél volna!
EnglishSo, do you wish to speak now, or shall we wait a few hours for you to change your mind?
Tehát hajlandó beszélni most, vagy várjunk néhány órát, hogy meggondolja magát?
EnglishI am at the Hotel Belvedere when you wish to communicate with me room six-thirty-five.
Ha beszélni kíván velem, megtalál a Belvedere-szállóban, hatszázharmincötös szoba.
EnglishOnce I begin I cannot turn back, so say now whether you wish me to begin.
Ha egyszer elkezdem, nem tudok visszafordulni, ezért most mondd meg, elkezdjem-e.
EnglishBut if I were free to respond to you in the way you wish, I would not hesitate to do so.
- Ám, ha szabadon dönthetnék, nem haboznék úgy viselkedni, ahogyan te szeretnéd.
EnglishYes, comrade, and I can give it to you if you wish, but for security reasons...
Igen, elvtárs, és meg is adhatom, ha óhajtják, de biztonsági szempontból
English'However, I could, if you wish, share some of the preliminary findings.'
- Azonban meg tudom osztani veled néhány előzetes feltételezésemet, ha kívánod.
EnglishI do not think that you wish to kill him before you get your information.
És mi van, ha valamilyen más megoldást választunk? kérdezte csendesen Vatutin.
EnglishVoltaire asked, Why do you wish to exit stage left with such unseemly haste?
- Miért akarjátok ilyen hirtelen elhagyni a színpadot?- kérdezte Voltaire.

Similar translations for "as you wish" in Hungarian

wish noun
you pronoun
Hungarian
as adverb
as conjunction
as noun