EN

ascension {noun}

volume_up
1. general
Jobb felemelkedés, 18 óra...
ascension
2. religion

Context sentences for "ascension" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishRight Ascension is one of the coordinates in the Equatorial coordinate system.
Az RA az egyik koordináta ekvatoriális koordinátarendszer használata esetén.
EnglishSince his ascension to the throne, George Hanover had often favored corporate interests.
Amióta trónra jutott, George Hanover gyakran szolgálta a mamutcégek érdekeit.
EnglishKuru Qan spoke, in a meandering, bemused way, of some sort of Ascension.
Kuru Quan a maga álmodozó, kissé homályos módján valamiféle újjászületésről beszélt.
EnglishBut there would be no trouble in his ascension to the General Secretaryship, Andropov thought.
A főtitkári posztra való felemelkedésével azonban nem lesz baj, gondolta Andropov.
EnglishEnter the Right Ascension coordinate to be focused on in the skymap, in hours.
Adja meg az RA (Right Ascension) koordináta értéket, amelyre fókuszálni szeretne az égtérképen (órában).
EnglishThe Ascension Island paper would land on George Berensons desk on Tuesday.
Az Ascension-jelentés kedden ott lesz Berenson asztalán.
EnglishTen thousand kilometers up, currently over Ascension Island.
Tízezer kilométerrel feljebb, most éppen az Ascension-sziget fölött.
EnglishIn his opinion, Nemerov does not owe his ascension to the military.
A véleménye szerint Nemerov-t nem támogatja a hadsereg.
EnglishThe ascension was begun according to the programme suggested.
A felszállás az előre meghatározott terv szerint történt.
EnglishShe commands Sir Sparhawk to present himself to her immediately upon her ascension to the throne.
Megparancsolja Sir Sparhawknak, hogy azonnal jelenjen meg a színe előtt, amint elfoglalja a királyi trónt.
EnglishBut with Kalak's death and Tithian's ascension to the throne, that attitude had gradually begun to change.
A boszorkány-király halálával, s Tithian trónra lépésével azonban ez a hozzáállás változni kezdett.
EnglishAs to expenses, if there seems reason to organize an ascension party, which will be costly, you have carte blanche.
Ha pedig a felderítőút megszervezése sokba kerülne, a kiadásoknál nem kötjük meg a kezét...
English: field 2 is not a float (right ascension).
: a 2. mező nem lebegőpontos számot tartalmaz (jobb felkelés).
EnglishThe Ascension Island paper was distributed on Tuesday, February 24, by Sir Peregrine Jones, who had spent Monday preparing it.
Az Ascension-jelentést Sir Peregrine Jones kedden szétküldte, miután egész hétfőn dolgozott rajta.
EnglishPreston detailed the events of the first two days following the distribution of the Ascension Island paper as briefly as he could.
Preston az Ascension-jelentés szétosztását követő első két nap eseményeit igyekezett rövidre fogni.
EnglishRight Ascension (floating-point value)
EnglishBut Eventine had been an undeniably powerful personality, and the people had been united solidly behind him since his ascension to the throne.
Ám Eventine kétségtelenül erőteljes egyéniség volt, és az elfek szilárdan felsorakoztak mögötte, amikor trónra került.
EnglishRight ascension, 18 hours....
EnglishOne kilometer on ascension.
EnglishEnter new Right Ascension

Synonyms (English) for "ascension":

ascension
right ascension
Ascension Day