EN

ascent {noun}

volume_up
He also needed to find the damned body of Boyd Boyette, or else there might be no conviction, no frontpage pictures, no interviews on CNN, no speedy ascent to Capitol Hill.
De meg kell találnia azt az átkozott holttestet, különben nem lesz se elmarasztaló ítélet, se fényképek a címlapokon, se interjú a CNN-en, se gyors felemelkedés a Capitol Hillre.
Another few minutes' ascent and he'd not know Jo-Beth from any other survivor.
Még néhány percnyi emelkedés, és nem tudja megkülönböztetni Jo-Beth-t egy másik túlélőtől.

Context sentences for "ascent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI lifted her and kissed her again, and continued the ascent without interruption.
Fölemeltem, újból megcsókoltam, aztán töretlen vonalban folytattam az emelkedést.
EnglishUdinaas turned and watched the warriors of the Sengar line begin the ascent.
Udinász megfordult, és figyelte, hogyan közelednek a Szengár vérvonal harcosai.
EnglishHe watched it struggle to turn itself over, and then begin the slow ascent again.
Nézte, hogy próbálja megfordítani magát, hogy ismét belekezdjen a lassú fölfelé kúszásba.
EnglishThe slope was treacherous underfoot as Trull and the demon made their ascent.
A sánc oldala veszedelmesen omladozott, Trull és a démon lassan jutottak csak fel rajta.
EnglishAnother few minutes' ascent and he'd not know Jo-Beth from any other survivor.
Még néhány percnyi emelkedés, és nem tudja megkülönböztetni Jo-Beth-t egy másik túlélőtől.
EnglishAnd do you, the chosen bishops of England, Scotland and Wales, ascent to this anointing?
Megkérdem, hozzájárul-e az angol, a skót és a walesi püspök a felkenéshez?
EnglishIt was a long and weary ascent; but this stairway did not delve into the mountain-side.
Hosszú, fáradságos mászás volt, de ez a lépcső nem mélyedt a hegyoldalba.
EnglishThen it made a zigzag ascent, evading each and every blow Izarith attempted to deliver.
Cikkcakkban szaladt fel a falon, és kikerülte Izerit összes csapását.
EnglishShe put her hand on the shaky bannister and began her cautious ascent.
Megragadta a támasz nélküli korlátot, és óvatosan elindult felfelé.
EnglishI'm not sure ifwe can control an ascent this fast, Captain.
Nem vagyok biztos benne, hogy tudunk kezelni ilyen gyors emelkedést, kapitány.
EnglishUnlikely as a safe ascent seemed, there was no way back now.
Bármilyen valószerűtlennek is tűnt, hogy épségben feljut, most már nem volt visszaút.
EnglishNo, answered he, but I am told that it is a very difficult ascent.
- Nem - felelte -, de azt mondják, meglehetősen nehéz feljutni rá.
EnglishSo this "ascent" of man, pinnacle of evolution, has got to go.
Az ember felemelkedésétől, az evolúció csúcsától búcsút kell vennünk.
EnglishOn the morrow, before break of day, we set out for the ascent of the mountain.
Másnap már hajnalban elindultunk a hegy megmászására.
EnglishHe waited five minutes before creeping upward, periodically interrupting his cautious ascent to study the night.
Rendszeresen félbeszakította óvatos haladását, hogy belefürkésszen az éjszakába.
EnglishAnd the threats against me if I renewed the ascent!
És hogy miért fenyegettek meg arra az esetre, ha újrakezdeném a nyomozást?
EnglishA rapid ascent beneath the ice cap is not advisable, Captain.
A gyors emelkedések a jég sapkák alatt nem tanácsosak, kapitány.
EnglishWe misuse language, and talk about the "ascent" of man.
Rosszul használjuk a nyelvet, és az ember felemelkedéséről beszélünk.
EnglishThe blimp hesitated in its ascent, then continued up into the sky.
Belevágta a bakancsát; újabb pengék szúrták át a membránt.
EnglishThe tribesmen then rushed back to help their fellows j still on the ascent.
Miután ezzel végeztek, a szolgák hátrarohantak, hogy segítsenek társaiknak, akik még mindig nem értek egyenesbe.

Synonyms (English) for "ascent":

ascent