EN

to ask [asked|asked] {verb}

volume_up
Whereupon he promised with an oath, to give her whatsoever she would ask of him.
Annyira megtetszett Heródesnek, hogy esküvel ígérte, bármit kér is, megadja neki.
Commissioner, you ask us to help reach a consensus.
Ön arra kér minket, hogy segítsünk konszenzusra jutni.
If you ask him for a cigarette he will force the whole packet upon you.
Ha egy szál cigarettát kér tőle az ember, az egész dobozt rátukmálja.
If you ask me, the SingleAction Army's got the best balance of any handgun ever made.
- Ha engem kérdez, soha nem csináltak jobban kiegyensúlyozott kézifegyvert ennél.
Mrs Ţicău, you ask about investments in energy infrastructures.
Ţicău asszony, Ön az energetikai infrastruktúrába való beruházásokról kérdez.
Anne said in a cold voice, Superintendent Battle can ask me anything he likes.
Battle főfelügyelő azt kérdez tőlem, amit csak akar mondta fagyos hangon Anne.
And if you ask me that babe'll be around for a long time.
És ha megkérdez, akkor azt mondom, hogy még sokáig gyönyörködhetünk a bébiben...
If you ask me, there aren't any top secrets anywhere.
Ha megkérdez engem, sehol sincsenek szigorúan bizalmas dolgok.
Most people ask you, "What the hell just happened up here?"
A legtöbb ember megkérdez: Mi a fene történt itt fent?

Context sentences for "to ask" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Ezért megállok és ismét felteszem a kérdést: mi az Európai Beruházási Bank célja?
EnglishGo in now, said one woman, and ask to pray in the very sanctuary of Our Mother.
Menj biztatott az egyik asszony-, és kérd, hogy imádkozhass Anyánk szentélyében.
EnglishWhereupon he promised with an oath, to give her whatsoever she would ask of him.
Annyira megtetszett Heródesnek, hogy esküvel ígérte, bármit kér is, megadja neki.
EnglishBut let me ask you, you know, about the time you saw the ghost of Oncle Julien?
Kérdeznék valamit arról az alkalomról, amikor te láttad Julien bácsi kísértetét.
EnglishI'm afraid, he said soothingly, we have to ask people questions again and again.
Sajnos újra meg újra végig kell kérdeznünk mindenkit mentegetőzött a felügyelő.
EnglishCould I also ask a question about the political capacity of the European Union?
Feltehetek-e egy kérdést az Európai Unió politikai terhelhetőségére vonatkozóan?
EnglishI cannot see how it is possible to amend it now or to ask for more derogations.
Nem látom, hogyan lehetne azt most módosítani, vagy további mentességeket kérni.
English'Ay, we'll just ask ye when we want ye,' said she, and shut the door in my face.
- Ha lesz, majd szólunk" - mondta az asszony, és becsukta a kaput az orrom előtt.
English'I'll talk with Talen and ask him to keep his relationship with Kurik to himself.'
Beszélek Talennel, és megkérem, hogy ne fecsegjen a Kurikkal való kapcsolatáról
EnglishWe had a good debate yesterday, and I would ask you to continue with the vote now.
Tegnap jó vita zajlott róla, és azt kérném, hogy kerüljön sor most a szavazásra.
English'Yes,' he said, 'but if you ask me to explain, I'm going to sound like a fool.'
Igen felelte , de ha azt kérnéd, hogy magyarázzam meg, nagyon ostobán hangzana.
EnglishWill could see no sign of the spies, but there was nothing for it: he had to ask.
Will sehol sem látta a kémeket, de nincs mit tenni, a kérdést nem halogathatja.
English'We want to ask 'these people questions, and armours just a bit intimidating.'
Ki akarjuk kérdezni azokat az embereket, és a páncéltól túlságosan megijednének.
EnglishWell, Gurgeh; just ask yourself this: what else could I possibly want from you?
Hát, Gurgeh, csak tedd fel magadnak a kérdést: mi a fenét akarhatnék még tőled?
EnglishAnd then we're going to ask them to rate a bunch of things including ticklishness.
Aztán egy csomó kérdést fogunk feltenni nekik, köztük a csikisségre vonatkozót.
EnglishThe question is why did he ask me to do it and then try to kill me afterward.
Az a kérdés, miért éppen engem bízott meg vele, és utána miért akart likvidálni.
EnglishWe've come to ask you, as your neighbors, to stop giving water to the Sand People.
Azért jöttünk, hogy mint szomszédaid, megkérjünk: ne adj vizet a homoklakóknak.
EnglishYou ask James here what kind of women I was going about with last time he saw me.'
Egyik se volt fiatalabb negyvenöt évesnél - felelte Jimmy az orrát fintorgatva.
EnglishLet me ask you a question, my brilliant young friend, my finest, my bravest hope!
Hadd kérdezzek valamit, ragyogó ifjú barátom, legfényesebb, legvakmerőbb reményem!
EnglishI'm sorry for the inconvenience... but I'm gonna have to ask you to come back.
Elnézést a kényelmetlenségért... de meg kell kérnem, hogy jöjjön vissza később.
Other dictionary words