"assemblage" translation into Hungarian

EN

"assemblage" in Hungarian

EN assemblage
volume_up
{noun}

assemblage (also: assembly, flock, turnout, muster)
'Will the assemblage hear the words of the law clerk on this matter?'
A tisztelt gyülekezet talán meghallgathatná a törvényszolga véleményét ez ügyben mondta.
Suddenly, without the slightest warning, half the assemblage of priests ran towards the tree.
Ekkor a gyülekezet egyik fele minden átmenet nélkül rohanni kezdett a fa irányába.
Every question I asked and objection I raised and suggestion I made to offer was met with the same easy conviction by this assemblage.
Ez a gyülekezet rendíthetetlen vidorsággal söpörte félre minden kérdésemet, ellenvetésemet, javaslatomat.
assemblage (also: rally)
assemblage (also: assembly, erection)

Synonyms (English) for "assemblage":

assemblage

Context sentences for "assemblage" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA few eager cries came up from the great mottled and scattered assemblage.
Szórványosan lelkes kiáltások hallatszottak a szedett-vedett sokaságból.
Englishthe alien said, its assemblage of red filaments fluttering inside the bubble.
Mi? bugyogta az idegen, a vörös ikebana megrebbent a buborékban.
English'The force of which our revered chairman speaks is at hand, my brothers,' he said to the assemblage.
Az erő, amelyről Dolmant beszél, kéznél van, testvéreim mondta az összegyűlteknek.
EnglishAnd into the immense nave they all moved, the entire assemblage following the coffin on its rolling bier.
Aztán valamennyien követték a gördülő ravatalon tolt koporsót a hatalmas hajóba.
EnglishHere a complex assemblage of electronic equipment towered to the ceiling in a rather precarious way.
Itt bonyolult elektronikus szerkezetek álltak egymás hegyén-hátán, szinte a mennyezetig.
EnglishWithout their Jedi Knights, the Rebel Alliance will be a weak assemblage of inept idealists.
A jediakadémia elpusztításának ideológiai jelentősége van, mivel a jedik a köztársaság szimbólumai.
EnglishThe clutch whined and scraped, and when it finally released, the entire assemblage lurched forward.
A Spruill-karaván nagy csörömpöléssel, csattogással és zakatolással kigördült az udvarunkból.
EnglishFrostpile was an assemblage of forms that shouldn't have coexisted in such harmony but did.
A Fagyerőd olyan formák kavalkádja volt, amelyek nem létezhettek harmóniában egymás mellett, mégis így volt.
EnglishAnd at once the assemblage echoed these denunciations.
Az udvar nyomban csatlakozott hozzájuk.
EnglishSilent ripples passed through the assemblage.
Néma hullámgyűrűk fodrozzák a gyülekezetet.
EnglishThe urge to swing the whole assemblage about and bear down on the single Culture ship was almost irresistible.
Legszívesebben megfordította volna az egész bagázst, hogy lerohanja és szarrá kalapálja a kultúrabeli orvlövészt, de legyrte a késztetést.
EnglishBroadswords and spears glimmered in the smoky light of torches ringing the assemblage, and a sea of deep-set eyes fixed on the Elves' astonished faces.
Pallosok és dárdák villogtak a fáklyák füstös lángjainál, mélyen ülő szemek szegeződtek a megdöbbent elfekre.
EnglishPipe after column after sphere of glass gleamed back the morning light, in the fantastic assemblage that housed Symrustar's finned pets.
Üveg csövek, oszlopok és gömbök csillogtak a kelő nap fényében a különös felépítményből, amely Symrustar kis kedvenceinek adott otthont.
EnglishHe realized that the statues were representations of the servants of Azash, and that humanity played a very small and insignificant part in that assemblage.
Rájött, hogy a szobrok Azash szolgáit akarják ábrázolni, és hogy az emberiség milyen kicsi és jelentéktelen erőt képvisel ebben az egész játékban.
EnglishThe novel, the reviewer said, steadfastly upholds the sexist notion that women are chiefly an assemblage of orifices and the acceptable prey of predatory males....
A Bensenhaver szerint a világ, írta, "basaként ragaszkodik ahhoz az elképzeléshez, hogy a nők résekből épültek a ragadozó férfiak használatára...
EnglishWhat he read this time — it was no more than a loose assemblage of wire-service stories and clippings from a few small-town weeklies — blew his mind.
Amit ekkor olvasott - bár nem volt több, mint hírügynökségi jelentések és kisvárosi újságkivágások hevenyészett gyűjteménye -, majdnem földhöz vágta.
EnglishObviously with a telescopic sight being used there need be no foresight, so the whole thing slides out of this compartment when the assemblage is unscrewed.
Minthogy távcsövet használunk, célgömbre természetesen nincsen szükség, tehát ha a henger kupakját lecsavarják, az egész simán, akadálytalanul csúszik ki a tokból.