"assembly line" translation into Hungarian

EN

"assembly line" in Hungarian

EN

assembly line {noun}

volume_up
assembly line (also: band, erecting track)
Within Christopher's lifetime, artifiicial insemination... will render sperm as useless as an assembly line worker in Detroit.
Már Cristopher életében, a mesterséges megtermékenyítés... olyan feleslegessé teszi majd a spermát mint amilyen egy futószalag-munkás Detroitban.
But at Pilade's the reporter also felt like an exploited proletarian, a producer of surplus value chained to an ideological assembly line, and the students forgave him.
De Piladénál az újságíró is kizsákmányolt proletárnak, ideológiagyártó futószalag mellé kényszerített értéktöbblettermelőnek érezte magát, és a diákok kegyesen feloldozták.
assembly line
Például a Fordnál, a szerelőszalag mellett.

Context sentences for "assembly line" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYou saw our small assembly line for water and wind turbines.
- Láthatta a kis szerelőszalagunkat, ami a víz- és szélturbinákat szolgálja ki.
EnglishYet it was a very ordinary face and its prettiness was strictly assembly line.
Mindamellett igen szokványos arc volt, futószalagon gyártott.
EnglishBut the Pinto ran so smoothly that it might have popped off the assembly line only yesterday.
De a Pinto olyan simán szaladt, mintha csak tegnap került volna le a gyári futószalagról.
EnglishThere's a frustrating logic to this assembly line justice.
Van valami elkeserítő logika abban, ahogy az igazságszolgáltatás működik.
EnglishMy mother worked on farms, then on a car assembly line, working six days, double shifts.
Édesanyám farmokon dolgozott, azután szalagon, egy autóösszeszerelő gyárban, heti hat napot, dupla műszakban.
EnglishNot installed on any Detroit assembly line, in other words.'
Más szóval, egyetlen detroiti üzem sem gyárthatta.
EnglishA few more documents are passed along the assembly line.
Egy-két újabb iratot adnak körbe egymásnak a fiúk.
EnglishIt's quite an assembly line, Bernstein said dryly.
- Szép kis társaság - mondta Bernstein szárazon.
EnglishSomeone working on the assembly line at an automobile factory in Detroit would be more than pleased to trade places .
A detroiti autógyár szerelőszalagja mellett robotoló munkás biztosan boldogan elcserélné erre a házra a magáét.
EnglishEventually she married a man in a safer line of work Frank Hobbs is a bumper inspector on the Ford assembly line.
És végül hozzáment valakihez, aki biztonságosabb területen dolgozik - Frank Hobbs lökhárítóellenőr a Ford szerelőrészlegében.
EnglishThe Ford assembly line, perhaps.
Például a Fordnál, a szerelőszalag mellett.
EnglishI settled for a battered Ford van that had rolled off the assembly line the same year Elizabeth was killed.
Végül egy karambolos Ford mikrobusz mellett döntöttem, amely ugyanabban az évben gördült le a szerelőszalagról, amelyben Elizabeth az életét vesztette.
EnglishWithin Christopher's lifetime, artifiicial insemination... will render sperm as useless as an assembly line worker in Detroit.
Már Cristopher életében, a mesterséges megtermékenyítés... olyan feleslegessé teszi majd a spermát mint amilyen egy futószalag-munkás Detroitban.
EnglishBut at Pilade's the reporter also felt like an exploited proletarian, a producer of surplus value chained to an ideological assembly line, and the students forgave him.
De Piladénál az újságíró is kizsákmányolt proletárnak, ideológiagyártó futószalag mellé kényszerített értéktöbblettermelőnek érezte magát, és a diákok kegyesen feloldozták.

Synonyms (English) for "assembly line":

assembly line