EN

assessment {noun}

volume_up
1. general
That makes an efficient and honest assessment extremely difficult.
Ez rendkívüli mértékben megnehezíti a hatékony és őszinte értékelés elvégzését.
This assessment highlights the record of some Member States and the weaknesses of others.
Ez az értékelés rávilágít néhány tagállam teljesítményére és mások gyengeségeire.
The question of support for Airbus is immaterial in this assessment.
Az Airbus támogatásának kérdése az értékelés során semmilyen jelentőséggel sem bír.
assessment
volume_up
kivetés {noun} (adóé)
The sixth VAT directive on the establishment of a uniform basis of assessment for value added tax is formally adopted by the Council.
A Tanács hivatalosan elfogadja a héa (áfa)-kivetés egységes alapjának meghatározásáról szóló hatodik héa-irányelvet.
2. finance

Context sentences for "assessment" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA sustainability impact assessment is currently being finalised for Libya as well.
Jelenleg véglegesítik a Líbiára vonatkozó fenntarthatósági hatásvizsgálatot is.
EnglishIt is essential that the Commission provide an impact assessment on this agreement.
Rendkívül fontos, hogy a Bizottság hatásvizsgálatot készítsen a megállapodásról.
EnglishNaturally, everything must be covered by the environmental impact assessment.
Mindennek természetesen ki kell terjednie a környezeti hatások mérlegelésére is.
EnglishThis de-compartmentalisation applies to the assessment of the different directives.
A töredezettség megszüntetése a különböző irányelvek értékelésére is vonatkozik.
EnglishTherefore, I think we have to ask the Commission to make an impact assessment.
Ezért - úgy vélem - fel kell kérnünk a Bizottságot, végezzen hatásvizsgálatot.
EnglishThe Commission immediately asked the ECDC to carry out a scientific assessment.
A Bizottság késedelem nélkül felkérte az ECDC-t a tudományos vizsgálat elvégzésére.
EnglishAs indicated on the Portuguese Presidency's website, our assessment is in two parts.
Amint a portugál elnökség weboldalán is olvasható, értékelésünk két részből áll.
EnglishTherefore, the assessment that we are asking of the Commission is necessary.
Következésképpen szükség van arra az értékelésre, amelyet a Bizottságtól kérünk.
EnglishSimilarly, why has the sustainability impact assessment not been updated since 2004?
Hasonlóképp, miért nem frissítették a fenntarthatósági hatásvizsgálatot 2004 óta?
EnglishThis could necessitate the submission of documentation suitable for a new assessment.
Mindez szükségessé teheti az új elbírálásra alkalmas dokumentáció beterjesztését.
EnglishFollow-up of the energy efficiency national action plans: a first assessment (
A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése (
EnglishWe were then debating an assessment of the area of freedom, security and justice.
Akkor a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területének értékelését vitattuk.
EnglishWhat can we expect from this assessment and when will we actually be able to read it?
Mit várhatunk ettől a hatásvizsgálattól, és mikor olvashatjuk majd ténylegesen?
EnglishIn view of such a damning assessment, how can this House approve such a budget?
Ilyen elítélő értékelés mellett hogyan hagyhat jóvá ez a Ház egy ilyen költségvetést?
EnglishIt was certainly Sam's own assessment of the unstable muscleboy in front of him.
Sam maga is hasonlókat gondolt az előtte álló kiszámíthatatlan izomfiúról.
EnglishThis was pointed out by the Commission in its assessment of the current framework.
Erre a Bizottság is rámutatott a jelenlegi keretre vonatkozó értékelésében.
EnglishI can reassure you that a full assessment has been made of Member State transposition.
Biztosíthatom róla, hogy a tagállami átültetésről teljes körű felmérés készült.
EnglishEach project is evaluated on the basis of an environmental impact assessment.
Minden egyes projekt környezeti hatásvizsgálat alapján kerül kiértékelésre.
EnglishIn fact, the final environmental impact assessment report has not yet been drafted.
A végleges környezeti hatásjelentés tervezete valójában még nem készült el.
EnglishWill the whole Alpine region be subject to an environmental impact assessment?
Az egész alpesi régiót környezetvédelmi hatásvizsgálatnak kell-e alávetni?

Synonyms (English) for "assessment":

assessment