EN

assign {noun}

volume_up
1. law
He had assigned some templars to investigate the claims Sorak had brought to the council, for he could afford to take no chances.
Megbízott néhány lovagot azzal, hogy kinyomozza, igaz-e amit Sorak állít, mert nem kockáztathatott.
Perhaps the assistant assigned to the job had been a slacker, a lazy man who, free of his boss's constant supervision, had skipped the autopsy and filed a false report.
Talán a megbízott orvos nem volt olyan kötelességtudó, és lazított egy kicsit a főnöke távollétében, és meghamisította a jelentést.
Later that day, Father Karras was relieved of his duties as counselor and assigned to the Georgetown University Medical School as lecturer in psychiatry.
Később, még ugyanazon a napon Karrast felmentették tanácsadói tisztségéből, és felkérték, hogy megbízott előadóként pszichiátriát tanítson a Georgetown Egyetem orvosi karán.
assign
volume_up
jogutód {noun} [coll.]

Context sentences for "assign" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSelect the paragraph style that you want to assign to the selected outline level.
Válassza ki a kijelölt vázlatszinthez hozzárendelni kívánt bekezdésstílust.
EnglishI will assign a KGB driver to you for the duration, said the General Secretary softly.
Amíg ez a munka folyik, kirendelek önnek egy KGB-sofőrt mondta halkan a főtitkár.
EnglishSelect the option field for which you want to assign the reference value.
Válassza ki azt a rádiógombot, melyet a hivatkozott értékhez kíván hozzárendelni.
EnglishLets you assign a macro that runs when you click the selected hotspot in a browser.
A böngészőben az aktív területre kattintáskor lefutó makrót adhatja meg.
EnglishBelow is a list of known commands which you may assign keyboard shortcuts to.
Alul látható azoknak a parancsoknak a listája, melyekhez billentyűkombináció rendelhető.
EnglishEnter the Help ID number that you want to assign to the selected item.
Adja meg azt a Súgó-azonosítót, melyet a kiválasztott tételhez akar hozzárendelni.
EnglishYou must not be so quick to assign blame to others, he said severely.
- Nem szabad ilyen gyorsan mások nyakába varrnod a bűnt - mondta szigorúan a pap.
EnglishAssign different set operators to the characters in your %PRODUCTNAME Math formula.
Az %PRODUCTNAME Math-képletben különböző halmazoperátorokat lehet a karakterekhez rendelni.
EnglishHe wants to assign two more Fibbies as bodyguards, and they want access to your apartment.
Még két FBI-os fickót akar melléd adni testőrnek, és a lakásodba is be akarnak jutni.
EnglishSelect a file and click the Assign icon (green checkmark) to play the sound.
Válasszon egy fájlt, majd kattintson a Hozzárendelés ikonra (zöld pipa) a hang lejátszásához.
EnglishUse the paint can to assign the Style selected in the Stylist.
A festékesdoboz használatával a Stílussegédben kiválasztott stílus használható.
EnglishAt this firm, we assign each associate to a partner, who acts as a supervisor and mentor.
Cégünknél minden ügyvédet beosztunk egy üzlettárshoz, aki mentorként felügyeli a munkáját.
EnglishFinding them will be next to impossible, but we'll assign two of our best agents to help.
Õt megtalálni szinte lehetetlen, de elküldjük a 2 legjobb ügynökünket, hogy segítsen önnek.
EnglishIf you want, you can assign different paper trays to different page styles.
A különböző oldalstílusokhoz különböző tálcákat rendelhet hozzá.
EnglishSelect the predefined numbering style that you want to assign to the selected outline level.
Válassza ki a kijelölt vázlatszintre alkalmazni kívánt, előre megadott számozási stílust.
EnglishSpecifies whether you want %PRODUCTNAME to automatically assign a file name.
Megadja, hogy az %PRODUCTNAME automatikusan adjon-e fájlnevet.
EnglishTo assign an animation effect, choose Format - Text - Text Animation.
Animációs hatás hozzárendeléséhez válassza a Formátum - Szöveg - Szöveg animálása menüpontot.
EnglishI'm going to assign you to our Russian working group with Simon Harding.
Az orosz csapatunkhoz fogom beosztani magát Simon Harding mellé.
EnglishAnd how are we going to assign what the responsibility and the causes are, outside of a court of law?
És hogyan döntjük el, ki miért felelős és ki mit okozott, a bíróságon kívül?
EnglishThe styles assign fonts, indents, table background, and more.
A stílusok betűkészleteket, behúzásokat, táblázatháttereket és egyebeket tartalmaznak.