"assistant director" translation into Hungarian

EN

"assistant director" in Hungarian

EN

assistant director {noun}

volume_up
1. film & TV
assistant director

Context sentences for "assistant director" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishPost office box in lower Manhattan, the Assistant Director told his counterpart.
Egy postafiók Alsó-Manhattanben - magyarázta az igazgatóhelyettes, kollégájának.
EnglishLooks that way, said Chuck Baker, the assistant director in charge of the criminal division.
- Hát, úgy tűnik - helyeselt Chuck Baker, a bűnügyi részleg igazgatóhelyettese.
EnglishShe began to drift his way, but was intercepted by a vigilant psychprop assistant director.
Megpróbált arrafelé sodródni, de egy szemfüles pszichoprop elnökhelyettes lekapcsolta.
EnglishThe deputy assistant director opened the Russell file first, rummaging for the Athens photo.
A nyilvántartási osztályról küldték Russell és Ismael Qati aktájával.
EnglishNothing yet, the assistant director for the criminal division answered.
- Még semmire - ismerte be a bűnügyi részleg igazgatóhelyettese.
EnglishThe Deputy Assistant Director pointed to the papers under Jack's arm.
Az FBI igazgatóhelyettese a papírokra bökött Ryan hóna alatt.
EnglishWhich was why Dan Murray, a deputy assistant director, didn't mind working as Shaw's personal problem-solver.
Dan Murray büszke volt rá, hogy egy ilyen ember helyettese és problémamegoldója lehet.
EnglishThe assistant director jerked his finger at the moderator, a television journalist named Edward Johnson.
A rendezőasszisztens beintett a műsorvezetőnek, egy Edward Johnson nevű televíziós újságírónak.
EnglishIt was a very nice house, the Deputy Assistant Director thought as he pulled out his identification folder.
Valóban nagyon szép ház, gondolta az FBI igazgatóhelyettese, miközben elővette az igazolványát.
EnglishHe's a standup guy, the Deputy Assistant Director reported, using a form of praise popular in the FBI.
Durling belevaló fickó jegyezte meg az FBI-nál használatos népszerű dicsérettel a helyettes igazgató.
EnglishSpecial assistant to the Deputy Director for Intelligence!
A hírszerzési igazgatóhelyettes különleges munkatársa!
EnglishGus Werner, assistant director, Terrorism Division.
- Gus Werner, igazgatóhelyettes, terrorizmusrészleg.
EnglishThe deputy assistant director waited for the call to be made.
Englishthe Assistant Director asked.
Nem hagyja jóvá? érdeklődött az igazgatóhelyettes.
EnglishMurray, Deputy Assistant Director of the Federal Bureau of Investigation, reached his hand across the table.
Daniel E. Murray, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatóhelyettese kezet nyújtott az asztal másik oldaláról.
English'I am Deputy Assistant Director Murray, Mr President.
- Murray igazgatóhelyettes vagyok, elnök úr.
EnglishAlways a student of the law and its administration, Deputy Assistant Director Daniel E.
Daniel E. Murray nem hagyhatott ki egy ilyen lehetőséget, sem szakmai, sem személyes okokból.
EnglishI need to talk to Assistant Director Chuck Baker.
EnglishAssistant Director Noonan, of course, you know.
EnglishBy four, the overcast of roiling clouds was thick in the sky, and the assistant director dismissed the company for the day.
Négy órára a felhők vastagon beborították az eget, és a rendezőasszisztens aznapra szélnek eresztette a társaságot.

Similar translations for "assistant director" in Hungarian

assistant noun
assistant adjective
director noun
assistant lecturer noun
Hungarian
managing director noun
executive director noun
agency director noun