EN

to astound [astounded|astounded] {verb}

volume_up
In fact, you astound me because you admit to such extraordinary simplicity.
Engem ámulatba ejt, hogy így beismered rendkívüli egyszerűségedet.
Az asszony meghökkent.
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I am truly astounded by the instrumental tone of this debate.
(IT) Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim, őszintén meglep a vita hangneme.

Context sentences for "to astound" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn fact, you astound me because you admit to such extraordinary simplicity.
Engem ámulatba ejt, hogy így beismered rendkívüli egyszerűségedet.
EnglishThis is something that would astound even our Mayfairs, though she'll never be known to them if I have my say in matters.
Még Mayfairéket is meghökkentené, bár ha nekem lesz beleszólásom, sose szereznek tudomást róla.
EnglishHe was generally consistent in his protection of the rights of criminal defendants, but there were enough exceptions to astound any scholar.
Általában következetesen védte a perbe fogott bűnözők jogait, de elegendő számú kivétel volt ahhoz, hogy egy jogtudós meghökkenjen.
EnglishPerhaps the inventor before selling the secret of his invention, sought to attract public attention and to astound the maritime world.
A feltalálója talán fel akarja rá hívni a közfigyelmet, sőt ijedelmet akar kelteni a tengerészek körében, mielőtt elárulná találmánya titkát.
EnglishKnow, my brothers, that the penance I endure is barely equal to the temptations which are sent me, the number and force of which astound me.
- Tudjátok meg, testvéreim, hogy a bűnbánat, amelyet tartok, alig ér fel a kísértésekkel, amelyek meglátogatnak, és amelyeknek a száma és ereje megdöbbentő.

Synonyms (English) for "astounding":

astounding