"at a guess" translation into Hungarian

EN

"at a guess" in Hungarian

EN

at a guess

volume_up
Still, I've got to make a choice, just as she was about to hazard a guess, the glowing letter shifted again.
Már azon volt, hogy találomra kiválassza az egyik útvonalat, amikor a komputer újabb információkat jelenített meg.
Her mother had ordered it from Sears, going mostly by guess and by gosh, filling in a single size larger than that which had fit Jessie the year before.
Anyja a Sears-féle csomagküldő katalógusából választotta, s inkább csak úgy találomra egy számmal nagyobbat rendelt Jessie tavalyi méreteinél.

Context sentences for "at a guess" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English'To those questions I guess that you could make some answer, Frodo son of Drogo.
- Majd kérdezek egyet-mást, amire azt hiszem, választ tudsz adni, Drogó fia Frodó.
EnglishSo I guess you could say that I'll probably be doing this for the rest of my life.
Ezért szerintem elmondhatjuk, hogy életem hátralevő részében ezt fogom csinálni.
EnglishThe Creator of the Universe would try to guess what Dwayne would yell each day.
A világegyetem Teremtője mindig megpróbál rájönni, mit fog aznap kiáltani Dwayne.
English`So far, my most unkind guess is that these are lists of successful vendettas.
Ha nagyon gyengédtelenül akarok fogalmazni, akkor a sikeres vendetták lajstroma.
EnglishWhat was I supposed to do with it--guess the life history of a man named Teager?
Mit akartak, hogy mit csináljak vele derítsem ki egy Teager nevű ember életrajzát?
EnglishThe new fiction is interested in language and in f-f-form, I guess, Tinch said.
- Al-alighanem az új-új-új forma és nyelv iránt ér-érdeklődik az is - vélekedett.
English`You know that, or you guess well enough, Sméagol,' he said. quietly and sternly.
- Tudod te azt jól, vagy legalábbis sejted, Szméagol - mondta halkan és szigorúan.
EnglishRyan shook hands with both, catching looks from them that he could only guess at.
A házaspár sokatmondó pillantásokat lövellt feléje, de ettől még nem lett okosabb.
EnglishHis whole posture was casual; he'd learned, beating about the world, I guess.
Olyan hanyag volt a tartása, amelyet csakis csavargásai közben sajátíthatott el.
EnglishAnd I guess many of you here think that this is quite fantastic -- except for me.
És úgy gondolom a legtöbbjük itt azt hiszi, ez valami fantasztikus -- kivéve engem.
EnglishHer first guess was that they must be the result of a State breeding program.
Az első gondolata az volt, hogy az Állam szaporodási politikájának az eredményei.
EnglishI would guess that the burned bones of the hobbits are now mingled with the Orcs'.
Azt kell hinnem, a hobbitok csontja az elégett orkok csontjai közé keveredett.
EnglishMy guess is still a C601, and that's what I'll assume when we begin responding.
Szerintem C90l-esekről van szó. és ezek szerint teszem meg a válaszlépéseket.
EnglishI guess he wanted you to have a few minutes of peace and quiet, Tony said uneasily.
Gondolom, azért, hogy maga egy kicsit megnyugodjon - felelte kényelmetlenül Tony.
EnglishGuess who contributes the most money to Republican congressional candidates?
Mit gondol, kik támogatják a legtöbb pénzzel a republikánus képviselőjelölteket?
EnglishWell, she said, I guess it was just a matter of finally meeting the right doctor.
- Hát az úgy volt - nyújtotta a szót Polly -, hogy megtaláltam a hozzá való orvost.
EnglishI don't guess anyone wants to come back as a ghost except in beautiful form.
Nem hinném, hogy bárki is haza akarna járni, ha csak nem valami gyönyörű alakban.
EnglishAnd I guess anyone else on the outside who happens to know about that little paper.
ÉS gondolom, mindenki más, aki véletlenül tud valamit erről a kis dolgozatról.
EnglishI guess my anger is pretty convincing because they retreat at the same time.
Azt hiszem, dühöm elég meggyőző lehet, mert mindketten egyszerre vonulnak vissza.
EnglishI guess she was trying to cut around past the bastards and hold them for us.
- Azt hiszem, elébük került, hogy feltartóztassa a piszkokat, amíg mi odaérünk.

Similar translations for "at a guess" in Hungarian

at
Hungarian
a article
guess noun
at a quick pace
at a great pace
at a good pace
at a great lick
at a lively clip
at a venture