"at a stretch" translation into Hungarian

EN

"at a stretch" in Hungarian

EN

at a stretch [idiom]

volume_up
Many of them were in the trenches four or five months at a stretch.
Sokuk négy-öt hónapot töltött megszakítás nélkül a lövészárkokban.
no habeas corpus, and you can be kept in jail for months at a stretch without even being charged, let alone tried.
Megszakítás nélkül, hónapokon át börtönben tarthatják az embert vádemelés nélkül, bírósági tárgyalásról nem is szólva.
at a stretch (also: at one go)

Context sentences for "at a stretch" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOccasionally, she paused and sped alongside him for a stretch before continuing.
Időnként lazításképpen úszott egy-egy kört Creideikivel, mielőtt folytatta volna.
EnglishWe are in the last stretch to the finish, but the road will still be rather bumpy.
A cél előtti utolsó szakaszban vagyunk, de még mindig elég rögös út áll előttünk.
EnglishHe too had sat back, letting his short, stumpy legs stretch out perfectly straight.
Õ is hátradőlt, amitől rövid, vaskos lábai tökéletes vízszintben meredtek előre.
EnglishI saw it, helpless, when Niniane died, and I could not stretch forth my hand.
Tehetetlenül láttam, amikor Niniane meghalt, és nem nyújthattam érte a kezemet.
EnglishThrashing, foaming waves on all sides, but there, before him, a stretch of calm.
Csapkodó, gyilkos, tajtékos hullámok mindenfelé, de előtte egy nyugodt sáv látszott.
EnglishA new alliance of sorts, one that could stretch from the Arctic Circle to Australia.
Egyfajta új szövetség, amely az Északi-sarkkörtől Ausztráliáig nyújtózkodhatna.
EnglishBut then, after all the others had got out, I got out, too to stretch my legs.
De aztán amikor a többiek kiszálltak, kiszálltam én is hogy kinyújtóztassam a lábamat.
EnglishThey walked into a long, rectangular room that seemed to stretch for miles.
Bementek egy téglalap alakú terembe, amely szinte mérföldekre nyúlt bele a homályba.
EnglishDennie nodded and turned to find some space to stretch out in the tiny hold.
Dennie bólintott, és körülnézett, hogy nyújtózhatna ki egy kicsit a szűk helyiségben.
EnglishWe are unable to stretch the Three Laws, as Daneel and his cohorts apparently can.
- Képtelenek vagyunk úgy alkalmazni a Három Törvényt, mint Daneel és csapatának tagjai.
EnglishI always wondered how Audrey managed to stretch a octave, her hands are so small.
Soha nem fért a fejembe hogyan tud Audrey egy egész oktávot átfogni azzal a kis kezével.
EnglishA hundred meters away, another stretch of dense forest angled up, it seemed forever.
Száz méterrel messzebb ismét erdő következett, sűrűn és végeláthatatlanul.
EnglishElliot returned to her desk, and set her coffee down to get a good stretch.
Elliot visszatért az asztalához, és letette a kávét, hogy nyújtózzon egyet.
EnglishAmbulance sans siren pulling into the pecan-tree drive, stretch limousine right behind it.
Mentőautó fordult be szirénázás nélkül a pekándióalléba, hosszú limuzin követte.
EnglishSee how these moors stretch, sheer and clean, of marvellous subtle color.
Nézd, mily csodás ez a láp, puszta és tiszta, és gyönyörű színek szövik át.
EnglishThe lines for each performance stretch a considerable length down the boulevard.
Minden előadás előtt meglehetősen hosszú sorok kígyóznak a bulváron.
EnglishGod, I never sat up here before, with the whole damned stretch behind me.
Istenem, még sose ültem itt elöl, hogy húzzam magam után az egész dakszlit!
EnglishAnyway-Durling raised his arms to stretch-when we dropped the ball last summer.
Akkor még nem értettem Durling a karját magasra emelve nyújtózkodott.
EnglishThey stretch their chain farther, being as careful as they can despite their excitement.
Hosszabbra nyújtják a láncot, izgalmuk ellenére olyan óvatosak, amennyire lehetséges.
EnglishVangerdahast had waited long enough-far longer than his patience was wont to stretch.
Vangerdahast sokáig várt, jóval tovább, mint ameddig a türelme engedte.

Similar translations for "at a stretch" in Hungarian

at
Hungarian
a article
stretch noun