"at a touch" translation into Hungarian

EN

"at a touch" in Hungarian

EN

at a touch

volume_up
at a touch
The metal tube was cold to the touch as he assembled it.
A fémcső érintésre hideg volt, amikor összeszerelte.
The touch was needed, welcome even, but it did not soothe.
Harinak szüksége volt erre az érintésre, örült is neki, de nem nyugodott meg tőle.
Brief as the touch was, she needed, desired no more.
Erre a kurta érintésre volt szüksége, többre nem is vágyott.

Context sentences for "at a touch" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMr President, I just want to touch on two issues as far as assent is concerned.
. - Elnök úr, csak két kérdést szeretnék érinteni a hozzájárulás vonatkozásában.
EnglishHis eyes twinkled, and there was even a touch of color upon his sallow cheeks.
Csillogott a szeme, és mintha még egyébként sápadt arca is kipirult volna kissé.
EnglishThese things couldn't touch me, even as they crawled over me to devour the waste.
Nem érhettek hozzám, még akkor sem, amikor rajtam másztak át salakot habzsolni.
EnglishAt the bottom, Kate fell, but she wouldn't let me touch her to help her get up.
Odalent Kate elesett, de nem hagyta, hogy megérintsem, és segítsek neki felállni.
EnglishOver the past three years he had almost made it; a glimpse here, a touch there.
Az elmúlt három év során már csaknem elérte, amire vágyott egy-egy pillanatra.
EnglishI dont see where it has to touch Lavery, even if he was the one who found her.
Nem látom, hol érinti ez Lavery személyét, még ha ő találta is meg Mrs. Almore-t.
EnglishBy -- by taking this class, I'm -- I'm trying to get in touch with -- My breasts?
Az...azzal hogy erre az órára járok, csak...csak próbálok kapcsolatot teremteni...
EnglishMy feet had no place to stand, my hands nothing to touch but him as I screamed.
Nem maradt hely, ahol megvessem a lábam, ő volt az egyetlen, akibe kapaszkodhattam.
EnglishObviously he didn't like the familiar touch Cale had just shared with his mother.
Nem tetszett neki az a bensőséges hangnem, ahogy Cale az anyjához közeledett.
EnglishSo, multi-touch interaction research is a very active field right now in HCI.
A multi-touch kezelés kutatása egy nagyon mozgalmas terület mostanság az HCI-ban.
EnglishWe just raise the glass to each other and, if you wish, we can touch the edges.
Csak fölemeljük a poharat, egymás felé, és ha akarod, összeértetjük a szélét.
EnglishGo back to just before he started to touch you that other way - the wrong way.
Addig kanyarodj vissza, mielőtt hozzád nyúlt úgy, ahogy nem lett volna szabad.
EnglishLook, Dora, if I touch your hand just to try to comfort you, perhaps it will work.
Figyelj, Dóra, ha megérinteném a kezedet, csak vigasztalásból, talán megnyugodnál.
EnglishIt moved slowly, as if it were searching for the perfect place to touch down.
Lassan közeledett a föld felé, mintha keresné a megfelelő helyet, ahol lecsaphat.
EnglishAt least to touch her red hair, to kiss her white skin, to drink the scent of her.
Hogy legalább megérintsem vörös haját, megcsókoljam fehér bőrét, beigyam a szagát.
EnglishI took hold of her wrists and brought them together and made her palms touch.
Megfogtam a csuklójánál, összetettem a kettőt, és összeértettem a két tenyeret.
EnglishHe could not touch her or even look at her, and yet to escape was beyond him.
Nem bírta volna megérinteni, nem bírt ránézni sem, de eszébe se jutott megszökni.
EnglishHe knew every mole on her back, knew the places a touch would make her laugh.
Minden anyajegyet ismert a hátán, tudta, hol kell megérintenie, hogy felnevessen.
EnglishSince the woman had taken the lamp away with her, he had to do everything by touch.
Az asszony elvitte magával a lámpát, most hát mindent tapogatva kellett csinálnia.
EnglishNaively enough he'd believed that the touch of the Nuncio had made him immortal.
Milyen naiv volt, amikor azt hitte, hogy a Nunció érintése halhatatlanná változtatta!

Similar translations for "at a touch" in Hungarian

at
Hungarian
a article
touch noun
at a quick pace
at a great pace
Hungarian
at a good pace
Hungarian