"at dawn" translation into Hungarian

EN

"at dawn" in Hungarian

EN

at dawn {adverb}

volume_up
Sometimes they rose at dawn, to go and gather hyacinths on the slopes of Sulpicus.
Olykor hajnalban felkeltek, hogy jácintot szedjenek a Silpicus lejtőjén.
Let the songs be of our remembrances of Iymbryl my brother, until dawn or slumber.
Énekeljük meg testvérünk, Iymbryl emlékezetét hajnalban vagy a következő napnyugtakor.
Dawn, sunrise, sunset, and dusk offer the best views, of course.
Hajnalban, napkeltekor, napnyugtakor, mindig gyönyörű a látvány.
at dawn
Pontban pirkadatkor, kelet felől érkezem majd!
When you sleep out of doors you always wake about dawn, and none of the Barcelona cafés opens much before nine.
Amikor az ember a szabadban alszik, mindig pirkadatkor ébred, márpedig Barcelonában egyetlen kávéház sem nyit ki kilenc előtt.
Phillip Savelle did yoga in the woods each morning at dawn, alone, just himself communing with nature, and there wasn't a tree within two hundred yards of the motel.
Phillip Savelle pirkadatkor rendszeresen jógázni szokott az erdőben, itt pedig még egy árva fa sem látható a közelben.

Context sentences for "at dawn" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishApparently termites worked outside at night, then blocked the entrances at dawn.
A termeszek a jelek szerint éjszaka dolgoztak, nappalra pedig lezárták járataikat.
EnglishThe colors of dawn were beginning to mingle with the fragrance of cooking rice.
Az asszony igyekezettel mosogatja a férfi testét, sőt túlságosan nagy a buzgalma.
EnglishSomewhere a telephone rang; even in the hour before dawn, someone was in trouble.
Valahol telefon csengett; még ebben a hajnali órában is bajba kerülhetett valaki.
EnglishIt was dawn when he put it back in the box and put the box back in the closet.
Hajnalodott, amikor visszatette a dobozba, és a dobozt visszatette a szekrénybe.
EnglishIt was dawn, drizzling outside, and downtown Memphis was slowly coming to life.
Hajnalodon, a szemerkélő esőben kezdett lassan magához térni Memphis belvárosa.
EnglishAnd then, one night, standing guard at Dawn's cot, he heard the missiles coming.
Azután egy éjjel, őrt állva Dawn kiságya mellett, meghallotta a közeledő rakétákat.
EnglishBremen pulled his dark robes closer to his lean body to ward off the dawn chill.
Bremen összébb vonta sovány testén sötét köpenyét, védekezve a hajnali hideg ellen.
EnglishThe ball will last till dawn, said the woman opposite to her female companion.
A bál egészen hajnalig tart majd mondta a szemközti asszony az asztaltársának.
EnglishThe little village was peacefully asleep and would be for two more hours until dawn.
A park békésen aludt és még két órán keresztül, egészen hajnalig, aludni is fog.
EnglishDAWN Gee, Bill, do you think Jeffie's old enough to watch something like that?
DAWN De Bill, gondolod, hogy Jeff elég nagy ahhoz, hogy egy ilyen filmet megnézzen?
EnglishI turned out the lights and just enjoyed sitting here, watching the dawn develop.
Eloltottam a lámpát, mert olyan jól esett itt üldögélni, és nézni a hajnalt.
Englishoutside where the dawn was coming, where the birds of winter had begun to sing.
Ha kimenekülhetnék a közeledő hajnalba, ahol már megszólaltak a tél madarai!
EnglishYou may see the first glimmer of dawn upon the golden roof of the house of Eorl.
Lehet, hogy a hajnal első sugarát Éorl házának arany tetején pillantod meg.
EnglishRage is something a thief who expects to live to see the dawn can ill afford.
Márpedig egy tolvaj sosem veszítheti el a hidegvérét, ha életben akar maradni.
EnglishBy dawn, the heights had been cleared and the Demons thrown back once more.
Hajnalra a magaslatokat megtisztították, az ostromlót megint visszaszorították.
EnglishWe depart tomorrow after noon, so that we may attack Green Willow at dawn.
Holnap délután indulunk, hogy hajnalban megtámadhassuk a Zöld Fűz kastélyt.
EnglishIt was late, but the night was not yet over, and he had much to do before the dawn.
Késő volt, de az éjszaka még nem ért véget; sok dolga akadt még hajnal előtt.
EnglishOne more time, one single further attempt, in the sad hour just before dawn ...
Még egy alkalom, még egy kísérlet kell a szomorú, hajnal előőtti órában...
EnglishHe slept beside me when I collapsed in my bed to sleep the last few hours before dawn.
Velem hált, mikor belerogytam az ágyba, hogy átaludjam az utolsó órákat hajnalig.
EnglishDawn came, and the dim red sun ballooned slowly upward into the dark sky.
Beköszöntött a hajnal, és a homályos, vörös nap lassan fellebegett a sötét égre.

Similar translations for "at dawn" in Hungarian

at
Hungarian
dawn noun
at early dawn adverb
at peep of dawn
at large adverb