"at top speed" translation into Hungarian

EN

"at top speed" in Hungarian

volume_up
at top speed {adv.} [idiom]
EN

at top speed {adverb} [idiom]

volume_up
At the top speed always, and yet dodging obstacles instantaneously?
Mindig teljes sebességgel, mégis kikerüli az akadályokat.
If they take a direct route at top speed they should arrive in a little over a day.
Ha egyenes úton jönnek teljes sebességgel, alig több mint egy nap múlva megérkeznek.
That much I saw while running a block at top speed.
Mindezt aközben láttam, miközben egy háztömbnyit rohantam teljes sebességgel.
A snowmobile running at top speed could get you down to Sidewinder in an hour and a half .
Egy aeroszán maximális sebességgel másfél óra alatt tenné meg az utat Sidewinderbe... a

Context sentences for "at top speed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe sick friend was retrieved from the house and the car rushed off at top speed.
A beteg barátot kihívták a házból, s autójuk a legnagyobb sebességgel elrohant.
EnglishIf they take a direct route at top speed they should arrive in a little over a day.
Ha egyenes úton jönnek teljes sebességgel, alig több mint egy nap múlva megérkeznek.
EnglishA snowmobile running at top speed could get you down to Sidewinder in an hour and a half .
Egy aeroszán maximális sebességgel másfél óra alatt tenné meg az utat Sidewinderbe... a
EnglishMoki drove the sled at top speed to the south, blasting its sonar ahead like a bugle.
Moki teljes sebességgel száguldott a bobbal dél felé, és vadul sugárzott szonárjával maga elé.
EnglishWe'll cruise through at top speed and leave them trembling as we depart.
Teljes sebességgel átvágunk közöttük, és magunk mögött hagyjuk őket!
EnglishHe floored the accelerator and passed the truck in front of him, pushing the Rolls to its top speed.
Padlóig nyomta a gázpedált, és teljes sebességgel előzte a teherautót.
EnglishThat much I saw while running a block at top speed.
Mindezt aközben láttam, miközben egy háztömbnyit rohantam teljes sebességgel.
EnglishNormal speed was top speed; there are few good reasons to dawdle in space.
A normális sebesség a csúcssebesség volt; nem sok érv szól amellett, hogy az ember totojázzon a világűrben.
EnglishAt the top speed always, and yet dodging obstacles instantaneously?
Mindig teljes sebességgel, mégis kikerüli az akadályokat.
EnglishWe can home in on Madine's distress and get there at top speed.
A lehető leggyorsabban Madine segítségére kell sietnünk
EnglishThe second TIE bomber dropped a single missile and then, seeing the fate of his partner, shot off at top speed.
A másik bombázó, látva társa szomorú sorsát, igyekezett eltávolodni a veszélyes környékről.
EnglishBG: So I'm kind of curious, what's your top speed?
BG: Nagyon kíváncsi lennék, hogy mekkora a legnagyobb sebességed?
EnglishI grabbed Gabrielle about the waist, leapt off the horse, and ran top speed to the doors of Notre Dame.
Derékon kaptam Gabrielle-t, lerántottam a lóról és inunk szakadtából nyargaltunk a Notre-Dame kapuja felé.
EnglishHis plan was to head back for the city at top speed, and to kill himself by smashing into something.
Azt tervezte, hogy padlóig nyomott gázpedállal a város felé száguld, és belerohan valamibe, úgy végez magával.
EnglishThe windshield wipers started thumping back and forth at top speed, adding their metronomical beat to the chaos inside the Chevy.
Beindultak az ablaktörlők, elképesztő sebességgel vágódtak jobbról balra, és vissza.
EnglishThe other guys did the same, and the crew moved at top speed along the vector Rabo had given them.
A többiek is hasonlóképpen cselekedtek, így a csapat a lehető leggyorsabban követte a Rabo által kijelölt útvonalat.
EnglishThe destroyers pursued us at top speed, though being now directly behind, they were in poor position for using their guns.
A torpedórombolók teljes gőzzel követték, de a körülmények nem kedveztek ahhoz, hogy ágyúikkal el is találják.
EnglishBoShek dodged a few last energy bolts, then dived into the first canyon he reached and wove his way up it at top speed.
BoShek elkerült néhány lövést, aztán belevetette magát az első kanyonba, amit elért, és teljes sebességre kapcsolt.
EnglishThen back at top speed and into the lounge where Ruby Keene, still alive, was dancing her exhibition dance with Raymond.
Azután teljes sebességgel vissza a hallba, ahol az akkor még életben levő Ruby Keene bemutató táncát adta elő Raymonddal.
EnglishThey had a top speed of about eleven miles an hour and needed to be recharged every thirty miles or so.
A villanyautónak körülbelül tizenegy mérföld volt az óránkénti legnagyobb sebessége, és úgy harminc mérföldenként kellett az akkumulátorokat feltölteni.