"at worst" translation into Hungarian

EN

"at worst" in Hungarian

EN

at worst [idiom]

volume_up
'' We are worst-casing at seven RVs per missile, for a total of one-forty.
A legrosszabb esetben hét robbanófej rakétánként, összesen száznegyven darab.
At the very worst, there'll be a little confusion, perhaps even an investigation.
- A legrosszabb esetben lesz egy kis felzúdulás, esetleg nyomozás is.
If the worst came to the worst, and the boy came to harm, the paper would incriminate nobody.
A legrosszabb esetben a fiút baj éri, de a papiros senkit sem fog bajba keverni.

Context sentences for "at worst" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat's the worst for him; he can't tell what it is he sees and thinks and feels.
Ez a legrosszabb a számára; nem tudja elmondani, hogy mit gondol, lát és érez.
EnglishBesides, after all this time, his worst trait was coming to the fore once again.
Nem kerülhette el a találkozást, ráadásul ott munkált benne a kíváncsiság is.
EnglishHe'd just been called a liar, and the worst part was that the accusation was .
Éppen most nevezték hazugnak, s ami a legrosszabb az egészben, a vád igaz volt.
EnglishHe is the best father in the world, even as I am the worst son that can be found.
- A legjobb papa a világon, mint ahogy én a világ legkomiszabb kölyke vagyok.
EnglishShe had seen the trouble peters could get into; babies were not the worst of it.
Látott olyan nőt is eleget, melyik, nem akarván gyereket, szenvedett a terhességtől.
EnglishA combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.
A magas élelmiszerárak és a szegénység kombinációja a lehető legrosszabb kombináció.
EnglishThe situation is at its worst in southern and sub-Saharan Africa, and also in Asia.
A helyzet a legrosszabb a Dél-, illetve a Szahara alatti Afrikában és Ázsiában.
EnglishThe worst part was the inability to talk things over with people in a timely way.
A legrosszabb az volt, hogy sosem lehetett normálisan megbeszélni a dolgokat.
EnglishEurope is going through its worst economic crisis since the Second World War.
Európa a második világháború óta nem tapasztalt mélységű gazdasági válságot él át.
EnglishAs we have said already, human trafficking is perhaps the very worst form of crime.
Mint az már elhangzott, az emberkereskedelem talán a bűnözés legszörnyűbb formája.
EnglishIt is absolutely the worst plan of his life, but of course Jonesy doesn't know that.
Életének abszolút legrosszabb ötlete, de Jonesy természetesen ezt nem tudhatja.
EnglishAnd even if the worst things You suspect are true, you'll never know, will you?
Pedig ha legsötétebb gyanúi sorra igazolódnának, tisztán akkor sem látna soha, igaz?
EnglishNext to the Soro and Tandu, the Gubru had been among humanity's worst persecutors.
A sorók és a tanduk mellett a gubruk voltak az emberiség leghangosabb vádlói.
EnglishTen million homeless people is an enormous disaster - the worst in the world.
Az, hogy tízmillió hajléktalan van, hatalmas katasztrófa - a világon a legnagyobb.
EnglishEgypt is certainly not one of the worst examples of religious intolerance.
Egyiptom bizonyosan nem tartozik a vallási intolerancia legrosszabb példái közé.
EnglishThe worst kind of feeding, lying on that clammy corpse, sucking up what was left.
Ez a legpocsékabb módja az étkezésnek, egy izzadt hullán fekve szopni ki a maradékot.
EnglishAnd the worst of it was that the man would not die, or at least not at once.
A legrosszabb az lett volna, ha az ember nem hal meg, vagy legalábbis nem azonnal.
EnglishHer anger was cold and dark and isolating just as it had always been at its worst.
Azt a világtól elszigetelő, sötét, jeges haragot érezte, ami nála a legrosszabb volt.
Englishmixture of that tongue and Elene, combining the worst features of both languages.
Beszéde mintha az elén és a styr nyelv legrosszabb vonásait ötvözte volna.
EnglishHe seemed to have an unerring instinct for selecting the worst specimen of any period.
Csalhatatlan érzékkel választotta ki minden időszaknak a legrosszabb példányát.

Synonyms (English) for "at worst":

at worst

Similar translations for "at worst" in Hungarian

at
Hungarian
worst adjective
at large adverb
at one go
at a quick pace
Hungarian
at a great pace
Hungarian
at peep of day
Hungarian
at any rate
at home adverb
at a good pace
Hungarian