"atavistic" translation into Hungarian

EN

"atavistic" in Hungarian

EN

atavistic {adjective}

volume_up
You should be warned, two are atavistic and highly dangerous.
Vigyázzatok, mert kettő atavisztikus, és nagyon veszélyes!
Surely no more than an atavistic spark had flared for an instant; it had been too simple to drive them back to silence and stillness on their barren throne.
Legföljebb egy atavisztikus szikra, amely föllángolt egy pillanatra, hogy rögtön utána visszasüllyedjenek a mozdulatlan hallgatásba sivár trónjukon.
Of course I'd confronted recognition before, in lands the world over; but prayer, madness, some desperate atavistic response, something always accompanied it.
Természetesen találkoztam már a felismeréssel a széles nagyvilágban, de azt mindig kísérte imádkozás, őrjöngés, vagy valami kétségbeesetten atavisztikus reakció.

Context sentences for "atavistic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYou should be warned, two are atavistic and highly dangerous.
Vigyázzatok, mert kettő atavisztikus, és nagyon veszélyes!
EnglishHe had seen it among severely damaged children-an atavistic response to the rhythm and sound.
Súlyosan sérült gyerekek esetében látott hasonlót a legkezdetlegesebb fejlődési foknak megfelelő reakció a ritmusra és a hangra.
EnglishAnd then there were wars with the tribes south and east of Kryn, and with the atavistic Andü remnants of Bluerose.
Aztán jöttek a háborúk a Kryntől keletre és délre élő törzsekkel, s persze a Kékrózsában élő andii maradványcsoporttal.
EnglishFloyt recognized then that he'd brought an end to his spousal contract in the most atavistic and inane way he could possibly have imagined.
Floyt megértette, hogy ezzel felbontotta hitvesi szerződésüket, méghozzá, az elképzelhető legostobább és legbarbárabb módon.
EnglishHer first terror of him began to abate a little, but what replaced it was somehow worse: horror and an unreasoning, atavistic revulsion.
A kezdeti rémület valamelyest enyhült, de ebben sem volt köszönet, irtózás és valamilyen megnevezhetetlen ősi undor költözött a helyébe.
EnglishPositively atavistic.
EnglishSurely no more than an atavistic spark had flared for an instant; it had been too simple to drive them back to silence and stillness on their barren throne.
Legföljebb egy atavisztikus szikra, amely föllángolt egy pillanatra, hogy rögtön utána visszasüllyedjenek a mozdulatlan hallgatásba sivár trónjukon.
EnglishOf course I'd confronted recognition before, in lands the world over; but prayer, madness, some desperate atavistic response, something always accompanied it.
Természetesen találkoztam már a felismeréssel a széles nagyvilágban, de azt mindig kísérte imádkozás, őrjöngés, vagy valami kétségbeesetten atavisztikus reakció.

Synonyms (English) for "atavistic":

atavistic
English