"atheist" translation into Hungarian

EN

"atheist" in Hungarian

HU
EN

atheist {noun}

volume_up
atheist
Even the avowed atheist probably thinks that in death he'll get some answer.
Alighanem még egy megrögzött ateista is azt képzeli, hogy a halál válasz valamire.
An atheist, she had never taught Regan re­ligion.
Mivel ateista volt, Regant soha semmilyen vallásra nem taníttatta.
Only an atheist would entertain such a notion.
Csak egy ateista képzelne ilyet!

Context sentences for "atheist" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd for the last decade or so, it's been quite clear what being an atheist means.
És úgy a legutóbbi évtizedben elég világossá vált, hogy mit jelent ateistának lenni.
EnglishEven the avowed atheist probably thinks that in death he'll get some answer.
Alighanem még egy megrögzött ateista is azt képzeli, hogy a halál válasz valamire.
EnglishAn atheist would be too easy to associate with the Soviet Union, so no, not one of those.
Egy ateistát rögtön a Szovjetunióval hoznának összefüggésbe, az tehát kizárva.
EnglishThere is religious freedom in the sense that it is possible for me to decide to be an atheist.
A vallásszabadság azt is jelenti, hogy dönthetek úgy is, hogy ateista leszek.
EnglishHe told someone he was an atheist, and this news had spread in a flash.
Valakinek elárulta, hogy ő személy szerint ateista, és a hír szédületes gyorsasággal járt körbe.
EnglishDarwin said, "I have never been an atheist in the same sense of denying the existence of a God.
Darwin azt mondta: "Sosem voltam ateista, abban az értelemben, hogy tagadom egy Isten létezését.
EnglishHow much the easier to turn against an atheist foreigner who'd given them equivocal support?
Mennyivel könnyebb akkor egy ateista külföldi ellen fordulni, aki alig nyújtott valami támogatást nekik.
EnglishAn atheist, she had never taught Regan re­ligion.
Mivel ateista volt, Regant soha semmilyen vallásra nem taníttatta.
EnglishSo strange that after a few days of war «ven the most adamant atheist invoked the name of God.
Annyira furcsa, hogy a háború első néhány napja után még a legmegrögzöttebb ateisták is szájukra vették Isten nevét.
EnglishHere I am an atheist and here you are a priest and---
Itt vagyok én, az ateista, és itt van maga, a pap, és...
EnglishThe scientist, raised a committed atheist, was praying, asking Almighty God to take his soul into safekeeping.
A meggyőződéses ateistaként nevelkedett tudós imádkozott, arra kérte a Mindenhatót, fogadja magához a lelkét.
EnglishJustin of Athens wrote that Christ was the Logos; you could be an atheist and still be saved in Christ if you upheld reason.
Athéni Justinus azt írta, hogy Krisztus a Logos, és az ateista is üdvözülhet, ha hisz az észben.
EnglishIn practice, what is an atheist?
Mit is jelent ateistának lenni a gyakorlatban?
EnglishOnly an atheist would entertain such a notion.
EnglishFor seventy years under Communism it had languished, like the Christian churches persecuted on the orders of the atheist state.
A kommunizmus hetven esztendeje alatt ugyanúgy elsorvadt, mint az ateista állam által rossz szemmel nézett többi templom.
English- Yet I heard you claim to be atheist.
EnglishEver wondered why I'm an atheist?
Englishto set up for an atheist
EnglishAn atheist is just somebody who feels about Yahweh the way any decent Christian feels about Thor or Baal or the golden calf.
Ateistának lenni csak annyit tesz, hogy úgy gondolunk Jahvéra, mint ahogy a legtöbb tisztes keresztény gondol, Thor-ra, vagy Baal-ra, vagy az aranyborjúra.
EnglishAnd what I'd like to inaugurate today is a new way of being an atheist -- if you like, a new version of atheism we could call Atheism 2.0.
És amit ma kezdeményezni szeretnék, az egy új módja ateistának lenni -- ha úgy tetszik, az ateizmus egy új verziója, melyet hívhatunk Ateizmus 2.0-nak.

Synonyms (English) for "atheist":

atheist