EN

athlete {noun}

volume_up
1. sports
athlete
It is true that Ross was an athlete of above-average ability.
Tény, hogy Ross átlagon felüli képességekkel megáldott atléta volt.
She was a fine athlete, the announcer mumbled.
- Pompás atléta volt -t- szorította ki a közvetítő -, aranylábú játékos!
Thus trained, I was a superbly muscled athlete by We Made It standards.
Így kigyúrtan pompás izomzatú atléta voltam a Kezünk Munkája mértéke szerint.
He's an athlete and very particular about his body.
Sportoló és nagyon vigyáz a szervezetére.
A musician maybe, or a lawyer or a professional athlete, maybe.
Talán zenész, vagy ügyvéd, vagy hivatásos sportoló, talán.
He was a magnificent pianist, and a great athlete, too.
Varázslatosan zongorázott, és remek sportoló volt.

Context sentences for "athlete" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI need not be an athlete to squeeze a trigger, comrade, and I know these woods.
A ravaszt azért még meg tudom húzni, elvtárs, és jól ismerem ezeket az erdőket.
EnglishBut how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
De mi van a bal oldali sráccal, vagy azzal a sportolóval, aki elhagyja a játékteret?
EnglishThus trained, I was a superbly muscled athlete by We Made It standards.
Így kigyúrtan pompás izomzatú atléta voltam a Kezünk Munkája mértéke szerint.
EnglishWeighty ringlets of chalk-blond hair framed her face and tumbled around athlete's shoulders.
Krétafehér, súlyos fürtök keretezték az arcát és verdestek atletikus vállait.
EnglishThen he began to move, his new sinews bearing him lightly, like an athlete.
Új teste izmai és inai könnyed biztonsággal vitték, mint egy atlétát.
EnglishYou're like an athlete after the game, scraping off the war paint.
Olyan vagy mint egy atléta a verseny után, ahogy törlöd le a harci mintákat.
EnglishYou know, the professional athlete that loves skiing, he's serious about it, but he loves it.
A profi atléta, aki szereti a sízést, ő komolyan veszi azt, de szereti is.
EnglishMen had brought the fungus to their rookery in the innocent form of athlete's foot.
Az emberek vitték a gombát a fészkelőhelyükre, a látszólag ártalmatlan lábgombásodás formájában.
EnglishHe came along the path quickly and easily, not running, but moving like an athlete or a hunter.
Szaporán, könnyedén rója az utat, nem lohol, az atléták meg a vadászok mozognak így.
EnglishThough his build was concealed by an overcoat, he moved in the brisk, efficient way of an athlete.
Arckifejezése és átható tekintete arról árulkodott, hogy testőr lehet.
EnglishThe warrior-athlete, merely undergoing an other change of uniform.
S a teste védelmének hányféle gondoskodásai mindkét egyenruháján!
EnglishApparently he was also an athlete, particularly when it came to rowing.
Nyilván a sportban is jeleskedett, különösen az evezésben.
EnglishHe was, perhaps, too much of an all-round athlete to be a champion tennis player.
Az meg, hogy egy több sportágban jeleskedő atléta még teniszbajnok is legyen, talán már túl sok is lett volna.
EnglishIt is true that Ross was an athlete of above-average ability.
Tény, hogy Ross átlagon felüli képességekkel megáldott atléta volt.
English...a loving son, a brother, a wonderful student, athlete and friend.
...szerető fiú, testvér... nagyszerű diák, atléta és barát.
EnglishA crippled athlete with two casts was better than average.
A gipszlábú kolosszus többet nyújtott neki, mint a nyavalyás átlag.
EnglishI replied that surely this was a case of mistaken identity because I'm as far as you can get from being an athlete.
Azt feleltem, összekeverhettek valakivel, mert én távolról sem vagyok egy atléta.
EnglishYou know, an athlete like you should really have his own video game.
Tudod, az atlétatípusoknak meg van a saját videójátéka.
EnglishThis was a bad time of year and a bad place to culture interstellar athlete's foot, if that was what it was.
Rossz évszak és rossz hely volt ez a csillagközi lábgombásodásnak, ha ugyan erről van szó.
EnglishA musician maybe, or a lawyer or a professional athlete, maybe.
Talán zenész, vagy ügyvéd, vagy hivatásos sportoló, talán.

Synonyms (English) for "athlete":

athlete
English
athletic
athletics